Hankkeen taustaa

Hyvä olla koulussa -hankkeen taustalla on keskustelu Pohjanmaalla ja valtakunnallisesti tehtyjen Nuoriso- ja kouluterveyskyselyiden tuloksista (THL) sekä koululaisten ja nuorten kansalaisraatien esiin nostama huoli kouluhyvinvoinnista.

Nuorisokyselyissä huolta herättivät yksinäisyyden kokemukset sekä alueen nuorilla esiintyneet masennus- ja ahdistuneisuusoireet. Koululaiset olivat myös kohdanneet kiusaamista ja aggressiivista käytöstä.

Tutkimustulokset, näkemykset ja keskustelut alueen toimijoiden kanssa ovat johtaneet päätökseen ryhtyä toimenpiteisiin, jotta jokaisella olisi mahdollisimman hyvä olla koulussa. Tähän on tarvittu usean tahon halukkuus ja yhteistyö.

Mukana alusta alkaen hankkeen puolesta ovat olleet mm. Vaasan kaupungin peruskoulut, Vaasan Seudun yhdistykset, Vaasan Seudun vanhemmat, Ohjaamo -hanke, Suomen mielenterveysseura, KOKOA Ry Pohjanmaan alueen koulutetut kokemusosaajat, Jyväskylän Yliopiston psykologian laitoksen professori Raimo Lappalainen ja tohtori Päivi Lappalainen, Suomen vanhempainliitto ja Vaasan kaupungin Nuorisovaltuusto.

Innokas tiimimme on kehittänyt keinoja, joilla voidaan vaikuttaa jokaisen hyvinvointiin, tukea mielenterveyttä, lisätä sosiaalisia -ja tunnetaitoja sekä ennaltaehkäistä mielenterveydenhäiriöitä ja kiusaamista.