Hankkeen tarkoitus

Hyvä olla koulussa -kokonaisuuden pääviesti on positiivinen mielenterveys. Siinä korostuvat:

 • jokaisella olevat psyykkiset voimavarat
 • vaikuttamismahdollisuudet omaan elämään
 • toiveikkuus
 • tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden, kavereiden ja ystävien merkitys sekä
 • myönteinen käsitys omasta itsestä ja omista kehittymismahdollisuuksista.

Hankkeen tarkoitus on:

 • tukea alueen peruskoululaisten tarpeita ja ennaltaehkäistä mielenterveydenhäiriöitä
 • tukea meneillään olevia toimia mielenterveyden edistämiseksi ja kiusaamisen vähentämiseksi
 • tukea uuden opetussuunnitelman tavoitteita mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, osallisuuteen, tunnetaitoihin ja ongelmanratkaisukykyyn liittyen
 • lisätä ja rikastuttaa koulujen ja vanhempien yhteistyötä
 • hyödyntää mobiilipeliä oppimisympäristönä
 • lisätä koululaisten hyvinvointitaitoja