Pilottikoulut

Hankkeessa kehitettyjä toimintamuotoja on testattu aidoissa kouluympäristöissä. Kiitos tästä kuuluu hienoille pilottikouluille Vaasan seudulla:

Huutoniemen koulu

Isolahden koulu

Keskuskoulu

Nummen koulu

Savilahden yhtenäiskoulu

Vanhan Vaasan koulu

 

Hankkeen pilottikouluissa on toteutettu Oma juttu -ryhmiä sekä Magis -mobiilipelin testauksia. Mukana on ollut koulujen oppilaita, oppilaiden vanhempia, opettajia, koulukuraattoreita, erityisopettajia ja rehtoreita. Pilottikoulujen palaute on ollut erittäin arvokasta ja osin välttämätöntä hankkeen toimintamuotojen hioutumiseksi. Olemme kiitollisia kaikesta yhteistyöstä!