Tunne -ja sosiaaliset taidot

Magis – peli ja Oma juttu -ryhmä pohjautuu hyväksyntä- ja arvopohjaiseen lähestymistapaan hyvinvoinnin tukemisessa ja tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Hyväksyntä- ja arvopohjainen lähestymistapa hyödyntää hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä ja periaatteita hyvinvoinnin tukemisen välineenä. Hyväksyntä- ja arvopohjaista lähestymistapaa voidaan hyödyntää eri ikäisillä, aina lapsista ja nuorista ikäihmisiin. Se soveltuu myös esimerkiksi työnhyvinvoinnin ja johtamistaitojen edistämiseen sekä elintapa- ja urheiluvalmennukseen.

 

Hyväksymis- ja arvopohjaisen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on harjoittaa taitoja, joilla vaikutetaan hyvinvointia edistävästi. Kun lasten hyvinvointia lähestytään keskeisten taitojen kehittämisen näkökulmasta, harjoittelun tavoitteena voi olla esimerkiksi kehittää taitoa suunnata huomiota omaan tekemiseen, havainnoida ajatuksia kyseenalaistaen niiden todenperäisyyttä tai käsitellä kiukun tunteita perheenjäseniä tai kavereita kohtaan.