Känslo- och sociala färdigheter

Färdigheter kring känslor och sociala förmågor

Magis – spelet och Min grej-grupperna grundar sig på att stöda välmående och att utveckla färdigheter kring känslor och social förmåga genom att tillämpa acceptans- och värdegrundsbaserade tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt använder sig av metoder och principer från Acceptance and commitment therapy (ACT) för att stöda välmående. Acceptans- och värdegrundsbaserade tillvägagångssätt kan användas i olika åldersgrupper, från barn och ungdomar till åldringar. Det lämpar sig även t.ex. i främjandet av arbetsvälmående och ledningsförmåga samt livsstils- och idrottscoaching.

 

 

De centrala målsättningarna i acceptans- och värdegrundsbaserade tillvägagångssätt är att utöva färdigheter med vilka man påverkar välmåendet på ett gynnsamt sätt. Med utgångspunkt i utvecklandet av de centrala färdigheterna i arbetet med barns välmående, kan målsättningen med övningarna exempelvis vara att utveckla uppmärksamhet mot det egna agerandet, observera tankar genom att ifrågasätta deras sanningsenlighet eller hantera känslor av ilska mot familjemedlemmar eller vänner.