Länkar

Psykisk Hälsa Finland r.f

Mannerheims Barnskyddsförbund

Psykporten för unga

https://www.mielenterveystalo.fi/sv/nuoret/Pages/default.aspx

Psykisk hälsa Finland r.f:s chat för unga (endast på finska)

Sekasin -chatin esittely

https://sekasin247.fi/

Oiva-övningar, stress, depression, mindfulness (endast på finska)

https://oivamieli.fi/

oivamieli harjoitteet

Mer information om ACT-terapi (endasst på finska)

Mitä on HOT?

Artikkeli HOT-terapiasta

Tukinet; kriscenter på nätet, chat om psykisk hälsa-relaterade teman på portalen mm. (endast på finska)

https://www.tukinet.net/

När behöver barn eller unga professionell hjälp vid bearbetning av kriser. (Endast på finska)
Psykisk hälsa Finland r.f

Mielenterveysseura