Målsättning med projektet

Må bra i skolan – helhetens budskap är positiv psykisk hälsa. Betoningen ligger på:

 • De psykiska resurser som alla besitter
 • möjligheter att påverka det egna livet
 • Förhoppning
 • Får tillfredsställelse från sociala förhållanden, kamrater och vänners betydelse samt
 • En positiv uppfattning av sig själv och de egna utvecklingsmöjligheterna.

Syftet med projektet är:

 • Stöda områdets grundskolelevers behov och förebygga psykisk ohälsa
 • Stöda pågående verksamhet som främjar psykisk hälsa och minskar mobbning
 • Stöda målsättningarna för den nya läroplanen bl.a. främjande av välmående och hälsa, delaktighet, känsloförmåga och problemlösning
 • Öka och berika samarbetet mellan skola och föräldrar
 • Dra nytta av mobilspel som läromiljö
 • Öka skolelevers kunnighet om välmående