Bakgrund till projektet

Bakgrunden till Må bra i skolan-projektet är ett resultat från diskussioner i Österbotten, resultaten från de nationella ungdoms- och skolhälsoundersökningarna (THL) samt skolelevers och unga medborgarråds ökade oro över välmående i skolan.

I ungdomsundersökningen väckte frågor om ensamhet och symptom på depression och ångest bland regionens ungdomar. Skoleleverna hade också stött på mobbning och aggressivt beteende.

Undersökningsresultaten, uppfattningar och diskussioner med olika aktörer har lett till beslutet att agera, så att alla ska ha de bästa förutsättningar att må bra i skolan. Till detta har behövts många olika parters vilja och samarbete.

Från första början av projektet har deltagit bl.a. Vasa stads grundskolor, Vasanejdens föreningar, Vasanejdens föräldrar, Navigatorn-projektet, Förbundet för Mental hälsa i Finland, KOKOA r.y, professor Raimo Lappalainen och doktor Päivi Lappalainen från Jyväskylän Yliopisto – fakulteten för psykologi, Föräldraförbundet i Finland och Vasa stads ungdomsfullmäktige.

Vårt energiska team har utvecklat metoder, som kan påverka allas välmående, stöda psykisk hälsa, öka sociala- och känslofärdigheter samt förebygga psykisk ohälsa och mobbning.