Pilotskolor

Verksamhetsformer som utvecklats inom projektet har testats i äkta skolmiljöer. Ett stort tack till de fina pilotsolorna i Vasanejden:

  • Huutoniemen koulu
  • Isolahden koulu
  • Keskuskoulu
  • Nummen koulu
  • Savilahden yhtenäiskoulu
  • Vanhan Vaasan koulu

I projektets pilotskolor har Min grej-grupper och Magis-mobilspelets tester förverkligats. Skolornas elever, elevernas föräldrar, lärare, skolkuratorer, speciallärare och rektorer. Pilotskolornas feedback har varit mycket värdefullt och till en del oersättliga för finslipning av projektets verksamhetsformer. Vi är tacksamma för allt samarbete!