Må bra-nyhetsbrev, april 2022

MIN GREJ gruppverksamheten för årskurs 1-3 är igång i sex skolor i Vasa och Korsholm. Projektet Må bra ansvarar för genomförande av interventionen i samarbete med psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet.  I höst blir det aktuellt att undersöka nya Magisspelet för årskurs 1-3. De nya verksamhetsmodellerna lanseras i november 2022.

Min grej intervention årskurs 1-3

Interventionsundersökningen pågår i följande skolor i Vasa; Keskuskoulu, Huutoniemi, Vanha Vaasa, Isolahti och Länsimetsä, samt i Keskuskoulu i Korsholm.

MIN GREJ gruppmodellen hjälper eleverna att känna igen vad som är viktigt för en själv och hantera sina tankar och känslor på ett flexibelt sätt. Flera av övningarna är återkommande; med känslokort övar barnen på att igenkänna känslor, med andningsövningen övas förmågan att vara närvarande i nuet och med enkla uppgifter att göra hemma och i skolan övas färdigheten att handla i enlighet med sina värderingar. Denna vecka får barnen stifta bekantskap med en snatterkatt som babblar konstant. Man ska inte tro allt som den katten spinner, den kan spinna loss precis som våra tankar kan göra.

Gruppmodellen för årskurs 1-3 består av 6 träffar som varar i 45 minuter. Gruppens storlek varierar från 5-8 elever. Elevvården och lärarna samarbetar om gruppens sammanställning.

Magis spelerfarenheter årskurs 4-6

Drygt 600 elever har spelat MAGIS under det senaste året, av vilka 250 är svenskspråkiga. Siffran är med all sannolikhet betydligt högre, men detta är vad vi har fått kännedom om. Flera svenskspråkiga skolor i Vasa har haft spelaktivitet i enskilda klasser. Även klasser från Borgå, Edsevö, Godby, Pargas, Pedersöre, St:Karins, Vanda och Vörå har spelat Magis.

Spelet spelades under modersmålslektionerna. Lärandemålet var att öka välmåendet i klassen samt att få eleverna att bli mer medvetna om sina egna känslor. 

Lärare åk 5-6

Spelet kan enligt feedback från lärare användas på många olika sätt, användningen begränsas inte enbart till det psykologiska innehållet. Spelet har bland annat använts i religions- och etikundervisningen, där fokus har varit på värderingar och den värdegrund på vilken man fattar sina beslut. Det har också använts under modersmålslektionerna. Eftersom spelet är dialogbaserat ger den god läsövning och tilläggsuppgifterna som görs på papper ger god skrivträning. En värdefull effekt är också den glädje och iver som eleverna uppvisar för spellektionerna. Barnen har längtat till nästa lektion. De positiva spelerfarenheterna är betydande för trivseln och välbefinnandet i skolan.

Magis spelerfarenheter årskurs 1-3

Under februari genomförde ÅA speltester av Magis för åk 1-3 i skolmiljö. Observationer gjordes både gällde interaktionen i klassen och enskilda spelares spelfokus. Fokus avlästes med ett hjälp av ett digitalt hjälpmedel som registrerar ögonrörelsen. Det var värdefull feedback för oss att få eftersom dialogen är betydande i spelet och nu vet vi att stora flertalet både läser och lyssnar till den. Vi har också åtgärdat vissa saker i spelet som bidrar till att det är lättare att komma igång med spelet.

Lärare och elever blev tillfrågade om sin spelerfarenhet och de fick tillfälle att ge feedback till spelutvecklarna.

”100000000000000000000000000000000000000/10”

”Det gick bra att spela och det var tydligt vad man skulle göra!”

”Roligt spel <3 magis”

Elever åk 3

Magis spelundersökning årskurs 1-3

Vi kommer att göra interventioner gällande Magisspel i årskurs 1-3 i oktober 2022 både i finsk- och svenskspråkiga skolor.

Spelet är en föregångare till det spel som nu finns att användas i årskurs 4-6. Syftet med berättelsen är att öka barns kunskaper om välmående och lära ut känslomässiga och sociala färdigheter. Det digitala spelet som består av fyra kapitel spelas med en veckas mellanrum, ett kapitel i taget. Efter spelet utför eleverna uppgifter som syftar till att öka spelets effekt.

Undersökningen genomförs i grundskolorna i Vasa. Klasserna får svara på enkätundersökningar sista veckan i september, själva spelperioden varar i fyra veckor och avslutande enkät görs i november.

Ta gärna kontakt om en klass från er skola vill medverka!

Tema välmående

Projektet Må bra är inne på sitt tredje och sista verksamhetsår. I februari gick vi ut med enkät till skolor och samarbetspratners i Vasa, en av de öppna frågorna gällde tankar för framtiden. Under våren och sommaren kommer vi att lyfta frågan i de möten som vi går in i och vi kommer att undersöka möjligheterna till fortsatt verksamhet.

Vad är viktigt att tänka på för framtiden:

  • Behovet finns fortfarande. Projektet borde fortsätta.
  • Eleverna och lärarna behöver även i fortsättningen stöd utifrån med externa föreläsare i dylika ärenden.
  • Att det arbetet som gjorts och de material som utvecklats kommer till användning. Att medvetenheten om att de finns och möjligheten att använda dem ökar
  • Jag hoppas att verksamhetsmodellen som utvecklats finner en fast ordning. Ett gott samarbete med skolorna. Spridningen behöver ännu mera tid, så att alla skolor skulle kunna ta i användning projektets verksamhetsmodeller.
  • I fortsättningen kunde samarbete göras med elevvårdens psykologer och kuratorer i Österbotten så att verksamheten sprids i regionen. Vi arbetar numera i en annan organisation.

Aktuellt

  • ACT café för Min grej gruppledare den 21.4.
  • Rekrytering av skolklasser i grundskolorna i Vasa för höstens spelintervention sker i april/maj.
  • Magis webbinarium arrangeras i september, önskemål för tidpunkt mottas gärna!
  • Min grej gruppledarutbildning arrangeras i september, intresseanmälan mottas gärna!
  • Introduktion av våra verksamhetsmodeller enligt önskemål, ta kontakt så planerar vi för att mötas i höst.

Glad påsk!

Anna-Lena Vilo
Projektledare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *