Magis webbinarier

Vårens webbinarier arrangeras två tisdagar i följd, den 22.3. och den 29.3. klockan 14.15-15.00, då presenteras MAGIS – ett digitalt spel för undervisning i emotionella och sociala färdigheter. Innehållet i webbinarierna är den samma.

Vid webbinarierna går vi igenom de centrala principerna som ligger bakom spelet samt lärarens arbetsbok och övningshäften för årskurs 4-6.  Under mötet planeras en gemensam spelperiod och för intresserade arrangeras pedagogiskt café / ACT-café vid senare tillfälle, för att dela spelerfarenheter och diskutera de må bra-färdigheter som spelet berör.

Webbinarierna är kostnadsfria men förutsätter ANMÄLAN

MAGIS – ett magiskt äventyr har tagits fram som en del av projektet Må bra i skolan. Syftet med projektet är att stödja elevers psykiska hälsa, att förebygga psykisk ohälsa och minska mobbning i skolan.

Ladda ner lärarens ARBETSBOK

Välkommen att delta!
Anna-Lena Vilo
Projektledare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *