Magis webbinarium 18.11.2021

Kom med på webbinariet torsdagen den 18.11. kl. 14.15-15.00 om MAGIS – ett digitalt spel för undervisning i emotionella och sociala färdigheter. Spelet sätter problemlösningsförmågan på prov och lyfter fram sex färdigheter som kompletterar varandra:

  • Värderingar eller förmåga att känna igen vad som är viktigt för en själv
  • Förmåga att handla i enlighet med sina värderingar
  • Förmåga att acceptera sina tankar och känslor
  • Förmåga att ta avstånd från sina känslor
  • Förmåga att vara närvarande
  • Förmåga att hitta det observerande jaget

Tillfället ordnas på distans via Teams. Länken skickas till de anmälda dagen innan. Fyll i anmälningsformulär senast 17.11.

Det blir presentation av de centrala principerna som ligger bakom spelet och en genomgång av den reviderade upplagan av lärarens arbetsbok och övningshäften för årskurs 4-6.  Deltagare får också möjlighet att delta i lärarlag / ACT-café, som möts på distans för att dela spelerfarenheter och diskutera må bra-färdigheter vid senare tillfälle.

MAGIS – ett magiskt äventyr har tagits fram som en del av projektet Må bra i skolan. Målet med projektet har varit att stödja elevers psykiska hälsa, att förebygga psykisk ohälsa och minska mobbning i skolan. I de verksamhetsmodeller som tagits fram inom projektet ingår mobilspelet Magis och gruppen Min grej. I arbetet med att utveckla verksamhetsformerna har man beaktat målen i den nya läroplanen bl.a. när det gäller att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter.

Välkommen!
Anna-Lena Vilo
Projektledare

Nästa webbinarium är tisdagen den 18.01.2022 kl. 14.15-15.00

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *