Magis

Målsättningen för Magis-mobilspel är att dra nytta av spelens värld för att stöda färdigheter kring välmående. I utvecklingsarbetet för spelet har man speciellt fokuserat på att anpassa spelet för skolmiljön.

På denna sida hittas en nedladdningsbar guide för lärare, vilken beskriver kortfattat de centrala principer som ligger bakom Magis-spelet och presenterar en färdig plan för hur man kan spela med hela klassen. Denna modell har under projekttiden och enligt resultat från pilotskolorna verkat vara en bra och fungerande metod. Guiden innehåller alla övningar och uppgifter som kan vara till nytta och som kan användas av gruppledaren vid spelande i klass. Du kan även ladda ned extra material som kan delas ut till eleverna, detta finns färdigt i utskriftsform.