Till föräldrar

Må bra i skolan-projektets huvudmål är främjandet av skolelevers psykiska hälsa, förebyggande av psykiska ohälsa och minskning av mobbning. Verksamhetsformer som utvecklats i projektet stöder dessa målsättningar. Min grej-gruppmodellen och Magis – spelet har planerats att användas i skolmiljöer. Min grej-grupper leds av lärare och övrig skolpersonal, vilka är insatta i att utöva färdigheter för välmående.Magis – spelet används tillsammans i hela klassen under ledning av lärare.

Magis – spelet lämpar sig utmärkt att spela tillsammans med föräldrarna. Att spela tillsammans kan fungera som att läsa en berättelse eller en saga; föräldern kan tillsammans med barnet använda högläsning av de diskussioner som spelaren för med spelets olika gestalter/figurer. Även de yngre barnen vars egna läsförmåga inte räcker till för självständigt spel av Magis, kan spela tillsammans med en förälder.

Spel med förälder innebär att barnet har möjlighet att fråga och diskutera av kring spelet. På detta sätt kan föräldern stöda barnets utveckling angående färdigheter kring välmående på ett enkelt och roligt sätt som är bekant för barnet. Se mer: Magis – spelet