Magis – spelet

Magis – ett magiskt äventyr är ett mobilspel som hjälper barn att lära sig färdigheter om välmående genom äventyr i magikskolans värld. Magis har förverkligats av professionella inom psykologi och mentalvårdsarbete, pedagogik och spelutveckling. Spelet bygger på berättelse och diskussioner som förs med spelets karaktärer. Genom dessa lär sig spelaren olika metoder att möta och hantera utmaningar i vardagen. Dessutom utforskas under spelets gång, hur man kan hantera svåra känslor, hur känna igen saker som är viktiga för en själv, hur se andra personers synvinklar och hur närma sig saker som är svåra för en själv.

Magis-spelets innehåll är planerat för barn i årskurs 4-6. Även yngre barn kan mycket väl spela Magis-spelet enligt egen läsförmåga. För de barn vars läsförmåga inte räcker till för självständigt spel, kan man spela med en förälder så att föräldern läser texterna högt för barnet, som kan välja svar på spelkaraktärernas frågor och kommentarer.

Man kan bekanta sig med lärarens arbetsbok för Magis-spelet i lärare-avsnittet. Arbetsboken beskriver bakgrund och målsättning för färdigheterna som utövas i spelet.