Min grej– grupper

Min grej grupperna är utvecklade under åren 2017-2019 som en del av Må bra i skolan-projektet. Målsättningen för projektet har varit att stöda skolelevernas psykiska hälsa, förebyggande av psykisk ohälsa och minskande av mobbning. ​Magis-mobilspelet och Min grej-grupperna är verksamhetsmodeller som utvecklats i projektet. I utvecklingsarbetet för verksamhetsformerna har uppmärksammats målsättningarna för den nya läroplanen bl.a. lärande av färdigheter kring känslor och social förmåga. Målsättningen för Min grej -grupper är att utveckla färdigheter rörande välmående i skolmiljö. Materialet som är planerat för de övre klasserna i grundskolan (lågstadiet) hjälper att känna igen viktiga saker för en själv och att hantera tankar och känslor flexibelt. Den nedladdningsbara manualen på denna sida beskriver Min grej -gruppernas centrala principer och genomförande av grupptillfällena. Guiden innehåller samtliga uppgifter och övningar som gruppledaren kan använda. Dessutom beskrivs i guiden de principer och metoder för acceptans och värdegrund som ligger till grund för grupprogrammet. Förutom guiden för gruppledare rekommenderas gruppledarna att bekanta sig med principerna för Acceptance and commitment therapy (ACT) genom litteratur eller utbildning. Handboken kommer ett senare skede. Föreläsningar och utbildningar om att stöda skolelevers välmående: Susanna Kotamäki-Viinikka