Utbildningar i september

MAGISSPELET och Min grej gruppmodellen är verktyg som lärare i årskurs 4-6 och elevvården kan använda för att öka barns kunskaper om välmående och att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter. Bägge utbildningarna inbjuder till en process där erfarenhetsutbyte är möjlight medan verksamheten pågår i klassen eller smågrupper. Utbildningstillfälle och läromaterial är kostnadsfritt!  

Magis webbinarium 

Tisdagen den 06.09.2022 klockan 14.30-15.15 presenteras MAGIS – ett digitalt spel för undervisning i känslomässiga och sociala färdigheter.

Webbinarien innefattar de centrala principerna som ligger bakom spelet, en genomgång av lärarens arbetsbok och övningshäften för årskurs 4-6 och diskussioner. Vi slår fast en tidpunkt för pedagogiskt ACT-café, där spelerfarenheter kan delas och diskussionen förs vidare. Till förhandsuppgiften hör att spela spelet, MAGIS  

Weebinarien ordnas via teams, gör din ANMÄLAN senast 30.08. 

Ladda ner lärarens ARBETSBOK

Min grej gruppledarutbildning

Gruppledarutbildning arrangeras torsdagen 08.09. 2022 kl 12:00 till 15:30 på distans. Målet med Min grej-gruppen är att träna upp må bra-färdigheter i skolmiljön. Läromaterialet är utvecklat med tanke på den grundläggande utbildningen i årskurs 4-6. Det hjälper eleverna att känna igen vad som viktigt för en själv och att hantera tankar och känslor på ett flexibelt sätt.

Utbildningen omfattar självständiga studier och distansundervisning (ungefär 8 h). Till förhandsuppgiften hör att bekanta sig med handboken. Möjligheter att delta i ACT-café, där erfarenheter av att leda gruppen delas och diskussionen förs vidare.

Skolpsykologer och annan skolpersonal med tidigare erfarenhet av ACT och av att leda grupper kan starta en Min grej-grupp utan särskild utbildning för det, gruppledaren behöver känna till principerna för acceptans och värdebaserat förhållningssätt. 

Gör ANMÄLAN senast 30.08. 

Ladda ner HANDBOK 

Utbildningarna anordnas av Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf. 

Magis och Min grej för årskurs 1-3 lanseras innan årsskiftet.

Välkommen!
Anna-Lena Vilo
Projektledare
Mobil: 041-3177796

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *