Vanhemmille

Hyvä olla koulussa -hankkeen päämääriä ovat koululaisten mielenterveyden edistäminen, mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisy ja koulukiusaamisen vähentäminen. Osana hanketta kehitetyt toimintamallit tukevat näitä tavoitteita. Oma juttu -ryhmämalli ja Magis-peli on suunniteltu kouluympäristössä käytettäväksi. Oma juttu -ryhmiä ohjaavat opettajat ja muu koulun henkilökunta, jotka ovat perehtyneet hyvinvointitaitojen harjoittamiseen. Magis-peliä käytetään yhdessä koko luokan kanssa opettajan johdolla.

Magis-peli soveltuu erinomaisesti myös vanhempien kanssa pelattavaksi. Yhdessä pelaaminen voi toimia kuten tarinan tai sadun lukeminen; vanhempi voi yhdessä lapsen kanssa lukea ääneen keskustelut, joita pelaaja käy pelin hahmojen kanssa. Näin myös nuoremmat lapset, jotka eivät omaa riittävää lukutaitoa Magiksen itsenäiseen pelaamiseen, voivat pelata vanhemman kanssa.

Vanhemman kanssa pelatessa lapsella on myös mahdollisuus kysyä ja keskustella pelin aiheista. Näin vanhempi voi tukea lapsen hyvinvointitaitojen kehittymistä helpolla ja hauskalla, lapselle tutulla tavalla. Katso lisää: Magis -peli.


Jos herää kysymyksiä pelistä, ota yhteyttä :

susanna.kotamaki-viinikka@pohjanmaankriisikeskus.fi