Arbetsgrupp

Projektet Må bra (2020-2022)

Projektkoordinering

Marjo Nordström, projektipäälliikkö
Anna-Lena Vilo, projektledare
Anne Salovaara-Kero, verksamhetsledare

Specialister

Päivi Lappalainen, FD, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Raimo Lappalainen, FD, professor, Jyväskylä universitet
Katariina Keinonen, PsD, forskardoktor, Jyväskylä universitet

Spelteam

Jani Elojoki, spelutvecklare
Anna Stanczyk, 2D ja 3D designer
Katariina Keinonen, PsD, forskardoktor, manusförfattare
Marjo Nordström, projektledare
Anna-Lena Vilo, projektledare

Styrgrupp

Anne Salovaara-Kero, Österbottens Kriscenter Valo, ordförande
Raimo Lappalainen, Jyväskylä universitet
Tuula Jäntti, POHY Österbottens Föreningar rf
Riku Niemistö, Vasa yrkeshögskola
Mikael Nygård, Åbo Akademi
Jyrki Jokinen, Vasa stad
Marianne West, Vasa stad
Päivi Hällfors, Grundläggande utbildning på finska
Jesse Kurunsaari, Vasa ungdomsfullmäktiges representant
Ella Filppula, Vasa ungdomsfullmäktiges representant
Leo Laine, Vasa ungdomsfullmäktiges representant
Monica Gammelgård, Gamla Vasa sjukhus
Anna-Lena Vilo, Mieli psykisk hälsa Österbotten
Marjo Nordström, Mieli psykisk hälsa Österbotten

Projektet Må bra i skolan (2017-2019)

Projektkoordinering

Susanna Kotamäki-Viinikka, projektkoordinator
Anne Salovaara-Kero, verksamhetsledare

Specialister

Päivi Lappalainen, FD, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Raimo Lappalainen, FD, professor, Jyväskylä universitet
Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Susanna Kotamäki-Viinikka, HTM, ET-familjeterapeuti/psykoterapeut

Spelteam

Utveckling av mobilspelet Magis
Niina Hautala, spelutvecklare
Jani Elojoki, spelutvecklare
Aki Loponen, kodning
Siiri Paananen, 3D designer, level designer
Tuisku Hiltunen, 2D designer
Anna Stanczyk, designer

Manusförfattare

Anna-Lotta Lappalainen, PsM, MSc, psykologi
Katariina Keinonen, PsD, psykologi, forskardoktor, Jyväskylä universitet

Innehåll, metoder, handbok och forskning

Min grej -grupperna, Magis-spelgrupperna
Katariina Keinonen, PsD, psykolog, forskardoktor, Jyväskylä universitet
Susanna Kotamäki-Viinikka, HTM, psykoterapeut, AmO, mentalvårdare
Raimo Lappalainen, FT, professor, Jyväskylä universitet
Päivi Lappalainen, FT, tutkijatohtori, Jyväskylä universitet

Styrgrupp

Anne Salovaara-Kero pj, Österbottens kriscenter Valo/Vasanejdens förening för mentalhälsa
Jyrki Jokinen, Vasa stad
Päivi Hällfors, Vasa stad
Niina Mäntylä, Vasa universitet
Sami Ojanperä, erfarenhetsexpert
Ahti Nyman, Vasa yrkeshögskola
Tuula Jäntti, POHY Österbottens Föreningar rf
Susanna Kotamäki-Viinikka, Vasanejdens förening för mentalhälsa

Översättning

Monica Bäck
Jani Elojoki
Milla Eriksson
Tess Malone
Johanna Sjöberg