Spela

Spela

Magis – ett magiskt äventyr

Mobilspelet Magis – ett magiskt äventyr har tagits fram under 2017–2019 som en del av projektet Må bra i skolan. Målet med projektet har varit att stödja elevers psykiska hälsa, att förebygga psykisk ohälsa och minska mobbning i skolan. I de verksamhetsmodeller som tagits fram inom projektet ingår mobilspelet Magis och gruppen Min grej. I arbetet med att utveckla verksamhetsformerna har man beaktat målen i den nya läroplanen bl.a. när det gäller att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter.

Spelet äger rum i Magiskolan där spelaren börjar som ny elev. I skolan träffar spelaren andra elever och lär sig känna deras berättelser. I diskussioner med andra elever får spelaren höra att klasser från olika magiskolor kan delta i en stor Magitävling där det avgörs vem som kan utföra verklig kraftmagi – men bara om gruppen har en särskilt bra vi-anda. För att lyckas med kraftmagin måste deltagarna arbeta för samma mål. Vid skolstarten har de andra eleverna en hel del utmaningar och spelarens hjälp behövs. Under spelets gång för spelaren diskussioner med spelets karaktärer om de problem och utmaningar som måste lösas.

Tips om det praktiska genomförandet

Syftet med mobilspelet Magis är att använda sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående. Spelet har tagits fram för att framför allt användas i skolmiljö, det är avsett för årskurs 4-6.

Magisspelet är en verksamhetsmodell som riktar sig till hela klassen. Spelet som består av fyra kapitel spelas med en veckas mellanrum, ett kapitel i taget. Beroende på eleven tar det ca 20–30 minuter att spela. Efter spelet utför eleverna uppgifter som syftar till att öka spelets effekt. Vi rekommenderar att det reserveras ca 60 minuter eller en dubbeltimme för varje spelomgång. Då räcker tiden också till för uppgifter, diskussion och fördjupning av de färdigheter som man lärt sig i spelet. Spelet går bättre för eleverna för varje gång.

I lärarens arbetsbok beskrivs kortfattat de centrala principer som ligger bakom Magis. Här presenteras också en färdig plan för hur spelet kan spelas med en hel klass. Modellen har visat sig fungerat bra och har gett goda resultat under pilotstudien. Arbetsboken innehåller alla de uppgifter som grupphandledaren behöver för att leda spelet i klassen.

Ladda ner:

Må bra-färdigheter

Magis and Min grej grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda. Tillvägagångssättet lämpar sig för alla åldrar, såväl barn som ungdomar och vuxna. ACT används även för att främja välbefinnande på jobbet, ledarutveckling, samt livsstils- och idrottsrelaterad coaching.

Ett mål med aktiviteterna, är att öka barns må bra-färdigheter. Det kan till exempel handla om att utveckla förmågan att fokusera på det man gör, att iaktta vilka tankar man har och pröva sanningshalten i dem, eller att möta känslor som frustration och ilska i förhållande till familj och vänner med större acceptans.

Acceptans- och värdebaserade förhållningssättet lyfter fram följande färdigheter:

  • att känna igen vad som är viktigt för en själv (värderingar)
  • att handla i enlighet med sina värderingar
  • att acceptera sina tankar och känslor
  • att ta avstånd från känslor
  • att vara medvetet närvarande
  • att hitta det observerande jaget

Fortsatt utveckling

Projektet Må bra i skolan är ett utvecklingsprojekt. Återkom gärna med feedback när du använt spelet. Vi är intresserade av att veta hur spelet sprids, hur det används, vad som är välfungerande och vad som kunde göras bättre? Ambitionen är att göra ett lättanvänt spel och tilltalande läromaterial.

Det tar ungefär 6 minuter att fylla i formuläret.