Spela

Spela

Magis för elever i årskurs 1-6

Syftet med Magis är att använda sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående och att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter. Mobilspelet som består av fyra kapitel spelas med en veckas mellanrum, ett kapitel i taget. Efter spelet utför eleverna uppgifter som syftar till att öka spelets effekter. Det finns två spel för elever i årskurserna 1-3 och 4-6.

MIELI psykisk hälsa Österbotten och Institutionen för psykolgi vid Jyväskylä universitet har i samarbete med självständiga spelutvecklare utarbetat spelet utifrån de senaste forskningsrönen och lång erfarenhet.

Material för professionella

I lärarens arbetsbok beskrivs kortfattat de centrala principer som ligger bakom Magis. Här presenteras också en färdig plan för hur spelet kan spelas med en hel klass. Modellen har visat sig fungerat bra och har gett goda resultat under pilotstudien. Arbetsboken innehåller alla de uppgifter som grupphandledaren behöver för att leda spelet i klassen.

Ladda ner:

Spelaktivitet för hela klassen

Syftet med mobilspelet Magis är att använda sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående. Under spelets gång för spelaren diskussioner med spelets karaktärer om de problem och utmaningar som måste lösas.

Magisspelet är en verksamhetsmodell som riktar sig till hela klassen. Spelet som består av fyra kapitel spelas med en veckas mellanrum, ett kapitel i taget. Beroende på eleven tar det ca 20–30 minuter att spela. Vi rekommenderar att det reserveras ca 60 minuter eller en dubbeltimme för varje spelomgång. Då räcker tiden också till för uppgifter, diskussion och fördjupning av de färdigheter som man lärt sig i spelet.

Må bra-färdigheter

Magis and Min grej grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda. Tillvägagångssättet lämpar sig för alla åldrar, såväl barn som ungdomar och vuxna. ACT används även för att främja välbefinnande på jobbet, ledarutveckling, samt livsstils- och idrottsrelaterad coaching.

Ett mål med aktiviteterna, är att öka barns må bra-färdigheter. Det kan till exempel handla om att utveckla förmågan att fokusera på det man gör, att iaktta vilka tankar man har och pröva sanningshalten i dem, eller att möta känslor som frustration och ilska i förhållande till familj och vänner med större acceptans.

Acceptans- och värdebaserade förhållningssättet lyfter fram följande färdigheter:

  • att känna igen vad som är viktigt för en själv (värderingar)
  • att handla i enlighet med sina värderingar
  • att acceptera sina tankar och känslor
  • att ta avstånd från känslor
  • att vara medvetet närvarande
  • att hitta det observerande jaget

Fortsatt utveckling

Återkom gärna med feedback när du använt spelet. Vi är intresserade av att veta hur spelet sprids, hur det används, vad som är välfungerande och vad som kunde göras bättre? Ambitionen är att göra ett lättanvänt spel och tilltalande läromaterial.

Det tar ungefär 6 minuter att fylla i formuläret.