Spela

Spela

Magis – ett magiskt äventyr

Magis – ett magiskt äventyr är ett mobilspel som hjälper barn att lära sig må bra-färdigheter genom ett äventyr i magikskolans värld. Magis är utvecklat av ett tvärprofessionellt team, med representation inom psykologi och mentalvårdsarbete, pedagogik och spelutveckling. Lärspelet är dialogbaserat. Genom att föra samtal med spelets karaktärer, lär sig barnen olika sätt att möta utmaningar i vardagen. Under spelets gång får man tillfälle att utforska hur man kan hantera svåra känslor och se saker ur andras synvinkel samt att känna igen saker som är viktiga för en själv.

Spelets innehåll är avsett för barn i årskurs 4-6. Men även yngre barn kan spela Magis enligt egen läsförmåga. För de barn vars läsförmåga inte räcker till för självständigt spel, kan man spela så att en vuxen läser texterna högt för barnet, som kan välja svar på spelkaraktärernas frågor och kommentarer.

Till lärare och professionella på området

Syftet med Magis är att dra nytta av berättelsens värld och spelvärlden för att lära må bra-färdigheter. I utvecklingsarbetet av spelet har fokus varit på att anpassa spelet för skolmiljön. Magis är tänkt att tas upp i klassundervisningen vid fyra lektionstillfällen över fyra veckors tid. Aktiv speltid varierar mellan 15-30 minuter. För varje kapitel finns tilläggsuppgifter som förstärker de må bra-färdigheter som spelet berör.

Den pilotstudie som genomfördes under 2017-2019 tyder på att upplägget är välfungerande.

Återkom gärna med feedback när du använt spelet. Vi är dels intresserade av att veta hur spelet sprids och att veta vad som är välfungerande och om något saknas? Ambitionen är att göra ett lätt använt läromaterial. En reviderad upplaga utkommer hösten 2021.

Material

Ladda ner:

Lärarens arbetsbok

Elevens övningshäfte


Må bra-färdigheter

Magis and Min grej grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda. Tillvägagångssättet lämpar sig för alla åldrar, såväl barn som ungdomar och vuxna. ACT används även för att främja välbefinnande på jobbet, ledarutveckling, samt livsstils- och idrottsrelaterad coaching.

Ett mål med aktiviteterna, är att öka barns må bra-färdigheter. Det kan till exempel handla om att utveckla förmågan att fokusera på det man gör, att iaktta vilka tankar man har och pröva sanningshalten i dem, eller att möta känslor som frustration och ilska i förhållande till familj och vänner med större acceptans.

Acceptans- och värdebaserade förhållningssättet lyfter fram följande färdigheter:

  • att igenkänna vad som är viktigt för en själv
  • att agera i enlighet med det som är värdefullt för en själv
  • att acceptera sina tankar och känslor
  • att förhålla sig till sina tankar på nytt sätt
  • att vara närvarande
  • att hitta det observerande jaget