Må bra i skolan

Målsättning

1
Öka välbefinnandet
2
Främja psykisk hälsa
3
Förebygga psykiska störningar
4
Förebygga och minska mobbning i skolan
previous arrow
next arrow

Mieli psykisk hälsa Österbotten rf har i samverkan med psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet, utarbetat mobilspelet Magis och en gruppmodell, för att stärka barns psykiska hälsa och förebygga mobbning.  Magis och Min grej är en stegvis graderad modell för att lära må bra-färdigheter till elever i årskurs 4-6 som grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda.

MÅ BRA I SKOLAN-projektet (2017-2019) följs upp treårigt Må bra-projekt (2020-2022). Arbetet görs för att stärka barns psykiska hälsa, må bra-färdigheter och vänskapsrelationer samt förebygga mobbning bland elever i grundskolan.

MOBILSPELET MAGIS är tänkt som ett första steg för att lära Må bra-färdigheter. Spelet kräver inga förkunskaper och det är lätt att använda. Barnen kan också spela hemma, själva eller tillsammans med en vuxen.

MIN GREJ-gruppen hjälper barn att identifiera saker som är viktiga för dem och att hantera tankar och känslor på ett flexibelt sätt. Gruppen sammansätts av lärare, kuratorer och hälsovården, den kan bestå av elever från årskurs 4-6.

Mieli psykisk hälsa Österbotten rf. och psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet samverkar bland annat med Vasa stads grundskolor, POHY Österbottens Föreningar rf, Vasanejdens föräldrar och Vasa stads ungdomsfullmäktige.

Spela

Spela