Må bra i skolan

1
Öka välmåendet
2
Främja psykisk hälsa
3
Förebygga psykisk ohälsa
4
Minska mobbning i skolan
previous arrow
next arrow

MIELI psykisk hälsa Österbotten har i samverkan med psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet, utarbetat mobilspelet Magis och Min grej gruppmodellen, för att stärka barns psykiska hälsa och förebygga mobbning. Magis och Min grej är en stegvis graderad modell för att lära må bra-färdigheter till elever i årskurs 4-6 som grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda.

Projektet MÅ BRA I SKOLAN (2017-2019) följs upp av treårigt MÅ BRA-projekt (2020-2022). Syftet är att stärka barns psykiska hälsa, må bra-färdigheter, vänskapsrelationer och att förebygga mobbning bland elever i grundskolan.

MOBILSPELET MAGIS är tänkt som ett första steg för att lära Må bra-färdigheter. Spelet kräver inga förkunskaper och det är lätt att använda. Barnen kan också spela hemma, själva eller tillsammans med en vuxen.

MIN GREJ gruppmodellen hjälper barn att identifiera vad som är viktigt för dem och att hantera tankar och känslor på ett flexibelt sätt. Gruppen kan bestå av elever från årskurs 4-6, den sammansätts av lärare, kuratorer och hälsovården.

Spela

Spela