Må bra i skolan

Målsättning

Öka välbefinnandet
Främja psykisk hälsa
Förebygga psykiska störningar
Förebygga och minska mobbning i skolan
previous arrow
next arrow
Slider

Vasanejdens förening för mental hälsa har i samverkan med psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet, utarbetat mobilspelet Magis och en gruppmodell, för att stärka barns psykiska hälsa och förebygga mobbning.  Magis och Min grej är en stegvis graderad modell för att lära må bra-färdigheter till elever i årskurs 4-6 som grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda.

MÅ BRA I SKOLAN-projektet (2017-2019) följs upp treårigt Må bra-projekt (2020-2022). Arbetet görs för att stärka barns psykiska hälsa, må bra-färdigheter och vänskapsrelationer samt förebygga mobbning bland elever i grundskolan.

MOBILSPELET MAGIS är tänkt som ett första steg för att lära Må bra-färdigheter. Spelet kräver inga förkunskaper och det är lätt att använda. Barnen kan också spela hemma, själva eller tillsammans med en vuxen.

MIN GREJ kan startas upp för elever som behöver särskilt stöd gällande till exempel sociala färdigheter, känslolivet, koncentration, vänskaps relationer eller mobbning. Gruppen sammansätts av lärare, kuratorer och hälsovården, den kan bestå av elever från årskurs 4-6.

Vasanejdens förening för mentalhälsa och psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet samverkar bland annat med Vasa stads grundskolor, POHY Österbottens Föreningar rf, Vasanejdens föräldrar och Vasa stads ungdomsfullmäktige.