Må bra i skolan

1
Öka välmåendet
2
Främja psykisk hälsa
3
Förebygg psykisk ohälsa
4
Minska mobbning i skolan
previous arrow
next arrow

MIELI psykisk hälsa Österbotten har i samverkan med psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet, utarbetat mobilspelet Magis och Min grej gruppmodellen, för att stärka barns psykiska hälsa och förebygga mobbning. Magis och Min grej är en stegvis graderad modell för att lära må bra-färdigheter till elever i årskurs 1-6 som grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda.

PROJEKTET Må bra i skolan (2017-2019) och projektet Må bra (2020-2022) följs upp av ett treårigt projekt, Må bra i vardagen (2022-2024) där högstadieelevers välmående stöttas med acceptans- och värdebaserade metoder. Läs mer »

MAGISSPELET syftar till att använda sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående och att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter. Ladda ner material för elever i årskurs 1-6. »

MIN GREJ gruppmodellen hjälper barn att identifiera vad som är viktigt för dem och att hantera tankar och känslor på ett flexibelt sätt. Gruppen sammansätts av lärare, kuratorer och hälsovården. Ladda ner material för elever i årskurs 1-6. »

Spela

Spela