Min grej-gruppen

Min grej –gruppmodellen är utvecklad under åren 2017-2019 som en del av Må bra i skolan-projektet. Målsättningen för projektet har varit att stöda skolelevernas psykiska hälsa, att förebygga psykisk ohälsa och minska mobbning i skolan. I utvecklingsarbetet har man tagit fasta på den nya läroplanens målsättningar gällande känslohantering och social förmåga.

Magis och Min grej är en stegvis graderad modell för att lära må bra-färdigheter till elever i årskurs 4-6. Magis spelet är utvecklat för klassundervisning. Det är lätt att använda och kräver inga förkunskaper. Min grej-gruppmodellen däremot förutsätter att gruppen leds av en handledare som är insatt i ACT.

Till lärare och professionella på området

Min grej-gruppen hjälper barn bland annat att identifiera saker som är viktiga för dem och att hantera tankar och känslor på ett flexibelt sätt. Gruppen möts 6 gånger, 1,5 timme åt gången.

Gruppledare behöver vara insatt i ACT metoden genom litteratur och utbildning. Min grej-gruppledarutbildning arrangeras för lärare, skolhandledare, kuratorer, utbildningsarrangör är Österbottens kriscenter Valo. Ta kontkat med projektplanerare om du är intresserad av att delta.

Material

Ladda ner:

Min grej Manual

Bilagor för utskrift:

1. Träffen

2. Träffen

3. Träffen

4. Träffen

5. Träffen

6. Träffen

Foljebrev pdf, doc

Bilaga 3 Träd (A0, A1, A2, A3, A4)

Må bra-färdigheter

Magis and Min grej grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda. Tillvägagångssättet lämpar sig för alla åldrar, såväl barn som ungdomar och vuxna. ACT används även för att främja välbefinnande på jobbet, ledarutveckling, samt livsstils- och idrottsrelaterad coaching.

Ett mål med aktiviteterna, är att öka barns må bra-färdigheter. Det kan till exempel handla om att utveckla förmågan att fokusera på det man gör, att förhålla sig till sina tankar på nytt sätt, eller att möta känslor som frustration och ilska i förhållande till familj och vänner med större acceptans.

Acceptans- och värdebaserat förhållningssätt lyfter fram följande färdigheter:

  • att igenkänna vad som är viktigt för en själv
  • att agera i enlighet med det som är värdefullt för en själv
  • att acceptera sina tankar och känslor
  • att förhålla sig till sina tankar på nytt sätt
  • att vara närvarande
  • att hitta det observerande jaget