Min grej-gruppen

Min grej –gruppmodellen är utvecklad under åren 2017-2019 som en del av Må bra i skolan-projektet. Målsättningen för projektet har varit att stöda skolelevernas psykiska hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska mobbning i skolan. I utvecklingsarbetet för verksamhetsformerna har uppmärksammats målsättningarna för den nya läroplanen bl.a. lärande av färdigheter kring känslor och social förmåga.

Magis och Min grej är en stegvis graderad modell för att lära må bra-färdigheter till elever i årskurs 4-6. Magis är utvecklat för klassundervisning. Spelet är lätt att använda och kräver inga förkunskaper. Min grej-gruppmodellen däremot förutsätter att gruppen leds av en handledare som är insatt i ACT.

Till lärare och professionella på området

Min grej-gruppen riktar sig till elever som behöver stöd gällande till exempel sociala färdigheter, känslolivet, koncentration, vänskap, mobbning. Gruppen möts 6 gånger, 1,5 timme åt gången.

Manualen översätts till svenska under hösten 2020. Gruppledare behöver vara insatt i ACT metoden genom litteratur och utbildning.

Till hösten arrangeras utbildning för lärare, skolhandledare, kuratorer och andra potentiella Min grej-gruppledare i Österbottens kriscenter Valo, måndagen den 31 augusti 2020 från 12:00 till 15:30. Föreläsare är Katariina Keinonen, doktor i psykologi, från psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet.

Under efterdagen introduceras ACT-modellen, mobilspelet Magis och Min grej-gruppmodellen. Sänd gärna förhandsanmälan redan nu.

Må bra-färdigheter

Magis and Min grej grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda. Tillvägagångssättet lämpar sig för alla åldrar, såväl barn som ungdomar och vuxna. ACT används även för att främja välbefinnande på jobbet, ledarutveckling, samt livsstils- och idrottsrelaterad coaching.

Ett mål med aktiviteterna, är att öka barns må bra-färdigheter. Det kan till exempel handla om att utveckla förmågan att fokusera på det man gör, att iaktta vilka tankar man har och pröva sanningshalten i dem, eller att möta känslor som frustration och ilska i förhållande till familj och vänner med större acceptans.

Acceptans- och värdebaserade förhållningssättet lyfter fram följande färdigheter:

  • Att veta vad man värderar som värdefullt
  • Att agera i enlighet med det som är värdefullt för en själv
  • Att acceptera sina känslor
  • Att iaktta sina tankar
  • Närvaro och koncentration
  • Att identifiera ett bestående jag