Min grej

Målet med gruppen Min grej är att träna upp må bra-färdigheter i skolmiljön. Läromaterialet är utvecklat med tanke på den grundläggande utbildningen i årskurs 1-6. Det hjälper eleverna att känna igen vad som viktigt för en själv och att hantera tankar och känslor på ett flexibelt sätt.

Innehållet i gruppmodellen gäller hantering av känslor och tankar och planering av sitt handlande. Dessa frågor tas upp i anslutning till både skolan, de sociala relationerna och de utmaningar eleverna möter i vardagen. Genom att öva på dessa färdigheter i gruppen får barnet bättre förutsättningar att hantera bland annat ilska, nervositet eller ångest. Färdigheterna är också till nytta för den som har svårigheter med koncentrationen och med självständigt arbete, eller den som har svårt att hantera överdriven oro eller har problem med de sociala färdigheterna.

I videon (4:11) berättar Jyväskylä universitets forskare, Raimo Lappalainen och Katariina Keinonen, om idén med gruppen Min grej.

Material för professionella

I handboken beskrivs principerna för gruppen och upplägget för träffarna. Handboken innehåller alla de övningar som gruppledaren behöver för träffarna. Dessutom ges en kort beskrivning av acceptans och värdebaserat förhållningssätt (ACT, Acceptance and Commitment Therapy) som utgör grunden för modellen.

En förutsättning för gruppen Min grej är att den leds av en handledare som är insatt i ACT. Gruppen möts 6 gånger, 1,5 timme åt gången.

Ladda ner handbok:

Må bra-färdigheter

Magisspelet och gruppen Min grej är en stegvis graderad modell för att lära må bra-färdigheter. De grundar sig på acceptans- och värdebaserad förhållningssätt. ACT-metoden, dess principer och processer används i båda. Tillvägagångssättet lämpar sig för alla åldrar, såväl barn som ungdomar och vuxna. ACT används även för att främja välbefinnande på jobbet, ledarutveckling, samt livsstils- och idrottsrelaterad coaching.

Ett mål med aktiviteterna, är att öka barns må bra-färdigheter. Det kan till exempel handla om att utveckla förmågan att fokusera på det man gör, att förhålla sig till sina tankar på nytt sätt, eller att möta känslor som frustration och ilska i förhållande till familj och vänner med större acceptans.

I videon (4:35) berättar professor Raimo Lappalainen om förhållningssättet.

Acceptans- och värdebaserat förhållningssätt lyfter fram sex färdigheter som kompletterar varandra:

  • att igenkänna vad som är viktigt för en själv (värderingar)
  • att handla i enlighet med sina värderingar, det som är värdefullt för en själv
  • att acceptera sina tankar och känslor
  • att iaktta (ha distans till) sina tankar och känslor
  • att vara medvetet närvarande
  • att hitta det observerande jaget 

Utbildning för gruppledare

Utöver handboken för grupphandledare rekommenderas gruppledarna bekanta sig med principerna för ACT genom litteratur eller den utbildning som Mieli psykisk hälsa Österbotten rf erbjuder. Information om kommande utbildningar finns på nyhetssidan.  

Skolpsykologer och annan skolpersonal med tidigare erfarenhet av ACT och av att leda grupper, kan starta en grupp utan särskild utbildning för det.

Fortsatt utveckling

Återkom gärna med respons när du har erfarenhet av gruppaktiviteten. Vi är intresserade av att veta hur verksamhetsmodellen sprids, hur det används, vad som är välfungerande och vad som kan göras bättre. Självskattning av verksamhetens effekter är också av intresse.

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i blanketten.