Pelaa

Pelaa

Magis 1.-6. luokan oppilaille

Magis on suunniteltu yhdeksi työkaluksi koululaisten tunne- ja sosiaalisten taitojen sekä ongelmanratkaisutaitojen harjoittelemiseen. Mobiilipeli hyödyntää tarinaallisen pelin maailmaa hyvinvointitaitojen tukemisessa. Neljästä luvusta koostuvaa peliä pelataan viikon välein luku kerrallaan. Pelin jälkeen oppilaat tekevät tehtäviä, joiden tarkoitus on lisätä pelin vaikuttavuutta. 

MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry ja Jyväskylän psykologian laitos ovat yhteistyössä itsenäisten pelinkehittäjien kanssa laatineet pelin viimeaikaisen tutkimustiedon ja pitkän kokemuksen pohjalta.

Materiaalit ammattilaisille

Tältä sivulta on ladattavissa opettajan opas, joka kuvaa tiiviissä muodossa Magis-pelin taustalla olevat keskeiset periaatteet ja esittää valmiin suunnitelman pelin peluuttamiseen kokonaisen luokan kanssa. Opas sisältää kaikki luokan peluuttamisessa hyödynnetyt tehtävät ryhmänohjaajan käyttöön.

Voit myös ladata oppilaille jaettavan lisämateriaalin, joka on valmiina tulostettavassa muodossa.

Lataa tästä:

Hyvinvointitaitoja pelaamalla

Pelien kehittämistyössä on keskitytty erityisesti huolehtimaan pelin soveltuvuudesta kouluympäristöön. Peli on koko luokalle suunnattu toimintamuoto, jossa pelataan Magista noin 15-30 minuuttia. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa viikon välein ja ryhmäkerta kestää noin yhden oppitunnin ajan.

Peli rakentuu tarinankerronan ja pelin hahmojen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalle. Niiden kautta pelaaja oppii erilaisia tapoja kohdata ja käsitellä arjen haasteita. Lisäksi pelin kuluessa tutkiskellaan muun muassa sitä, miten käsitellä vaikeita tunteita, miten tunnistaa itselle tärkeitä asioita, miten voi ottaa toisen henkilön näkökulman ja miten lähestyä itselle vaikeita asioita.

Magis-webinaari

Webinaarissa esitellään lyhyesti pelin teoreettista viitekehystä, hyväksyntä- ja arvopohjaista lähestymistapaa (HOT) ja siihen pohjautuvia hyvinvointitaitoja sekä pelin toteutusta luokkatasolla. Webinaarin jälkeen järjestetään HOT-Café peliprosessin tueksi ja kokeumusten jakamiseen.

Webinaareja järjestää MIELI pohjanmaan mielenterveys ry. Tulevien webinaarien ajankohdat löydät sivulta ajankohtaista.

Tunnetaidot ja sosiaaliset taidot

Magispeli ja Oma juttu -ryhmä perustuvat hyväksyntä- ja arvopohjaiseen lähestymistapaan hyvinvoinnin tukemisessa sekä tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Lähestymistapa hyödyntää hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä ja periaatteita hyvinvoinnin tukemisen välineenä. Lähestymistapaa voidaan hyödyntää eri ikäisillä ihmisillä, aina lapsista ja nuorista ikäihmisiin. Se soveltuu myös esimerkiksi työhyvinvoinnin ja johtamistaitojen edistämiseen sekä elintapa- ja urheiluvalmennukseen.

Hyväksymis- ja arvopohjaisen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on harjoittaa taitoja, joilla vaikutetaan hyvinvointia edistävästi. Kun lasten hyvinvointia lähestytään keskeisten taitojen kehittämisen näkökulmasta, harjoittelun tavoitteena voi olla esimerkiksi kehittää taitoa suunnata huomioita omaan tekemiseen, havainnoida ajatuksia kyseenalaistaen niiden todenperäisyyttä tai käsitellä kiukun tunteita perheenjäseniä tai kavereita kohtaan.

Lähestymistapa nostaa esiin kuusi toisiaan täydentävää taitoa:

  • Arvot eli taito tunnistaa, mikä itselle on tärkeää
  • Arvojen mukaiset teot eli taito toteuttaa itselle tärkeitä tekoja
  • Taito hyväksyä tunteet ja ajatukset
  • Taito ottaa etäisyyttä ajatuksiin
  • Taito olla läsnä
  • Taito löytää pysyvä minä

Toimintamallien kehitys

Vastaanotamme mielellä palautetta toiminnasta, joten palaa mielellä jakamaan kokemuksiasi vastaamalla pariin kysymykseen. Olemme kiinnostuneita toimintamallien levityksestä sekä materiaaliin liittyvästä palautteesta. Mikä on toimivaa ja kaipaatko jotain lisää? Tavoitteemme on tehdä materiaaleista helppokäyttöisiä. Kehitystyö on jatkuvaa ja palaute on meille arvokstasta.

Palautelomakkeen täyttäminen kestää noin 6 min.