Pelaa

Pelaa

Magis – Maaginen seikkailu

Magis – Maaginen seikkailu on mobiilipeli, jonka avulla lapsi voi oppia hyvinvointitaitoja taikakoulun maailmassa seikkaillessaan. Magiksen ovat toteuttaneet psykologian ja mielenterveystyön, kasvatusalan ja pelinkehittämisen ammattilaiset. Peli rakentuu tarinankerronnan ja pelin hahmojen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalle. Niiden kautta pelaaja oppii erilaisia tapoja kohdata ja käsitellä arjen haasteita. Lisäksi pelin kuluessa tutkiskellaan muun muassa sitä, miten käsitellä vaikeita tunteita, miten tunnistaa itselle tärkeitä asioita, miten voi ottaa toisen henkilön näkökulman ja miten lähestyä itselle vaikeita asioita.

Magis – pelin sisällöt on suunniteltu 4.-6. luokkalaisille lapsille. Myös nuoremmat lapset voivat hyvin pelata Magista lukutaidon mukaan. Jos lapsen lukutaito ei vielä riitä itsenäiseen pelaamiseen, peliä voi pelata yhdessä aikuisen kanssa siten, että aikuinen lukee tekstit ääneen ja lapsi valitsee vastauksen hahmojen kysymyksiin ja kommentteihin.

Opettajille ja alan ammattilaisille

Magis – mobiilipelin tavoitteena on hyödyntää tarinallisen pelin maailmaa hyvinvointitaitojen tukemisessa. Pelin kehittämistyössä on keskitytty erityisesti huolehtimaan pelin soveltuvuudesta kouluympäristöön.

Magis-peli on koko luokalle suunnattu toimintamuoto, jossa pelataan Magista noin 15-30 minuuttia. Tämän jälkeen osallistujat tekevät tehtäviä, joiden tarkoituksen on lisätä pelin vaikuttavuutta. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa viikon välein ja ryhmäkerta kestää noin yhden oppitunnin ajan.

Tältä sivulta on ladattavissa opettajan opas, joka kuvaa tiiviissä muodossa Magis-pelin taustalla olevat keskeiset periaatteet ja esittää valmiin suunnitelman pelin peluuttamiseen kokonaisen luokan kanssa. Tämä malli on vaikuttanut hankkeen aikana toteutetun pilottitutkimuksen tulosten valossa hyvältä ja toimivalta tavalta. Opas sisältää kaikki luokan peluuttamisessa hyödynnetyt tehtävät ryhmänohjaajan käyttöön. Voit myös ladata oppilaille jaettavan lisämateriaalin, joka on valmiina tulostettavassa muodossa.

Lataa tästä:

Tunnetaidot ja sosiaaliset taidot

Oma juttu -ryhmä ja Magispeli pohjautuvat hyväksyntä- ja arvopohjaiseen lähestymistapaan hyvinvoinnin tukemisessa sekä tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Lähestymistapa hyödyntää hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä ja periaatteita hyvinvoinnin tukemisen välineenä. Lähestymistapaa voidaan hyödyntää eri ikäisillä ihmisillä, aina lapsista ja nuorista ikäihmisiin. Se soveltuu myös esimerkiksi työhyvinvoinnin ja johtamistaitojen edistämiseen sekä elintapa- ja urheiluvalmennukseen.

Hyväksymis- ja arvopohjaisen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on harjoittaa taitoja, joilla vaikutetaan hyvinvointia edistävästi. Kun lasten hyvinvointia lähestytään keskeisten taitojen kehittämisen näkökulmasta, harjoittelun tavoitteena voi olla esimerkiksi kehittää taitoa suunnata huomioita omaan tekemiseen, havainnoida ajatuksia kyseenalaistaen niiden todenperäisyyttä tai käsitellä kiukun tunteita perheenjäseniä tai kavereita kohtaan.

Lähestymistapa nostaa esiin kuusi toisiaan täydentävää taitoa:

  • Arvot eli taito tunnistaa, mikä itselle on tärkeää
  • Arvojen mukaiset teot eli taito toteuttaa itselle tärkeitä tekoja
  • Taito hyväksyä tunteet ja ajatukset
  • Taito ottaa etäisyyttä ajatuksiin
  • Taito olla läsnä
  • Taito löytää pysyvä minä

Jatkuva kehitys

Vastaanotamme mielellä palautetta ryhmätoiminnasta, joten palaa mielellä jakamaan kokemuksiasi vastaamalla pariin kysymykseen. Olemme kiinnostuneita sekä pelin levityksestä ja palautteesta oppimateriaaliin liittyen, mikä on toimivaa ja onko jotain jota kaipaat? Tavoitteemme on tehdä pelistä ja siihen liittyvistä opetusmateriaaleista helppokäyttöisiä. Kehitystyön on jatkuvaa ja palaute on meille arvokstasta.

Palautelomakkeen täyttäminen kestää noin 6 min.