Oma juttu -ryhmämalli

Oma juttu -ryhmien tavoitteena on kehittää hyvinvointiin liittyviä taitoja kouluympäristössä. Materiaali auttaa tunnistamaan itselle tärkeitä asioita ja käsittelemään ajatuksia ja tunteita joustavalla tavalla. Oma juttu -ryhmien sisältö on suunniteltu 1.-6. luokan oppilaille.

Ryhmäohjelman sisällöt käsittelevät tunteita, ajatuksia ja oman tekemisen suunnittelua. Näitä asioita pohditaan liittyen kouluun, sosiaalisiin suhteisiin ja arjessa esiintyviin vastoinkäymisiin. Ryhmässä opeteltavien taitojen kautta lapsella on mahdollisuus löytää keinoja mm. kiukun, jännittämisen tai ahdistuksen käsittelyyn. Taidoista on hyötyä myös keskittymisvaikeuksien, oman toiminnan ohjauksen vaikeuksien, liiallisen murehtimisen ja sosiaalisten taitojen pulmien helpottamisessa.

Videossa (4:11) Jyväskylän yliopiston tutkijat, Raimo Lappalainen ja Katariina Keinonen, kertovat Oma juttu ryhmän ideasta.

Materiaalit ammattilaisille

Tältä sivulta ladattavassa oppaassa kuvataan Oma juttu –ryhmien keskeiset periaatteet ja ryhmätapaamisten kulku. Opas sisältää kaikki tehtävät ryhmänohjaajan käyttöön. Lisäksi oppaassa kuvataan ryhmäohjelman perustana toimivan hyväksymis- ja arvopohjaisen lähestymistavan periaatteita ja menetelmiä.

Ryhmään ohjaudutaan oppilashuollon kautta. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa ja yhden ryhmätapaamisen kesto on 1- 1,5 h.

Lataa tästä:

Hyvinvointitaidot

Magispeli ja Oma juttu -ryhmä perustuvat hyväksyntä- ja arvopohjaiseen lähestymistapaan hyvinvoinnin tukemisessa sekä tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Lähestymistapa hyödyntää hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä ja periaatteita hyvinvoinnin tukemisen välineenä. Lähestymistapaa voidaan hyödyntää eri ikäisillä ihmisillä, aina lapsista ja nuorista ikäihmisiin. Se soveltuu myös esimerkiksi työhyvinvoinnin ja johtamistaitojen edistämiseen sekä elintapa- ja urheiluvalmennukseen.

Hyväksymis- ja arvopohjaisen lähestymistavan keskeisenä tavoitteena on harjoittaa taitoja, joilla vaikutetaan hyvinvointia edistävästi. Kun lasten hyvinvointia lähestytään keskeisten taitojen kehittämisen näkökulmasta, harjoittelun tavoitteena voi olla esimerkiksi kehittää taitoa suunnata huomioita omaan tekemiseen, havainnoida ajatuksia kyseenalaistaen niiden todenperäisyyttä tai käsitellä kiukun tunteita perheenjäseniä tai kavereita kohtaan.

Videossa (3:25) professori Raimo Lappalainen kertoo lähestymistavasta.

Lähestymistapa nostaa esiin kuusi toisiaan täydentävää taitoa:

  • Arvot eli taito tunnistaa, mikä itselle on tärkeää
  • Arvojen mukaiset teot eli taito toteuttaa itselle tärkeitä tekoja
  • Taito hyväksyä ajatukset ja tunteet
  • Taito ottaa etäisyyttä ajatuksiin ja tunteisiin
  • Taito olla läsnä
  • Taito löytää pysyvä minä

Ohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajan oppaan lisäksi ryhmien vetäjien suositellaan tutustuvan hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteisiin kirjallisuuden tai koulutuksen muodossa. Koulutusta Oma juttu -ryhmien ohjaajille järjestää MIELI pohjanmaan mielenterveys ry. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtäviä ja etäopiskelua (yhteensä 8 tuntia).

Alkavien koulutusten ajankohdat löydät sivulta ajankohtaista.

Toimintamallien kehitys

Vastaanotamme mielellä palautetta toiminnasta, joten palaa mielellä jakamaan kokemuksiasi vastaamalla pariin kysymykseen. Olemme kiinnostuneita toimintamallien levityksestä sekä materiaaliin liittyvästä palautteesta. Mikä on toimivaa ja kaipaatko jotain? Kehitystyö on jatkuvaa ja palaute on meille arvokstasta.

Palautelomake koostu monivalintakysymyksistä ja itsereflektiosta.