Mobilspelet Magis ska öka barns välmående

Sociala och emotionella färdigheter är tema på Lärorikt, där presenteras Magisspelet och andra intressanta modeller. Ta del av fler nyhetsartiklar och Jyväskylä universitets artikel samt en magisteravhandling.

Ger goda resultat för att hantera stress och påfrestningar

Det digitala spelet Magis ska stärka barns psykiska hälsa och förebygga mobbning. Det är målet för föreningen Mieli psykisk hälsa Österbotten, som tillsammans med institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet har utarbetat spelet.

Bakgrunden till att spelet Magis utvecklades var att man redan före pandemin, så tidigt som 2015, började se en negativ utveckling av barns psykiska hälsa. Det här kom fram i undersökningen Hälsa i skolan, som Institutionen för hälsa och välfärd, THL, låter utföra med jämna mellanrum.

– Den negativa utvecklingen såg man oberoende av stadium, säger Anna-Lena Sahlström, projektledare på Mieli psykisk hälsa Österbotten.

Läs hela artikeln på LÄRORIKT – webbplats om pedagogik och lärande.

Yle: Barn i Vasa lär sig att hantera känslor med spel

Mobilspelet Magis har utvecklats för att stärka barns psykiska hälsa och förebygga mobbning. Enligt utvecklarna behövs den här typen av hjälpmedel i skolorna.

Under torsdagen fylldes stora salen i kulturhuset Ritz i Vasa av skolbarn i 10-årsåldern. Varje barn fick en surfplatta och ett par hörlurar och så fick de en dryg halvtimme på sig att spela ett spel.

Men det var inte vilket spel som helst utan mobilspelet Magis som lär användaren hantera tankar och känslor.

Läs hela artikeln på YLE Österbotten.

Artikel: Magis – a magical adventure: using a mobilegame to deliver an ACT intervention on for elementary schoolchildren in classroom settings

Mobilspelet baserat på acceptans- och värdebaseratterapi användes för att öka psykologisk flexibilitet och välmående bland skolbarn i 10 till 12-års ålder. Ett urval av 106 elever spelade spelet under fyra veckor som en del av den normal skolundervisningen. Effektiviteten av den korta spelinterventionen undersöktes bland hela urvalet och bland undergrupper.

Ta del av resultaten, ladda ner artikel från Jyväskylä universitets arkiv.

Magisteravhandling: Klasslärares tankar kring spel som pedagogiskt verktyg

Syftet med avhandlingen är att undersöka klasslärares upplevelser av användning av Magis i undervisningen, deras upplevelser av spel som pedagogiskt verktyg i arbete kring socioemotionella färdigheter, samt lärarnas roll under spellektionerna.

Ladda ner PDF, Mobilspelet Magis i undervisningen

Lyssna till Podcast som handlar om avhandlingen, spel som pedagogiskt verktyg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *