Må bra-nyhetsbrev, oktober 2023

Nu fokuserar vi på etableringen av Magis-spelet och gruppen Min grej i Svenskfinland. Nya nätverk och fördjupad kunskap om faktorer som stöder välmåendet.

Etablering i Vasa och Svenskfinland

Vasa stads utvecklare av digital pedagogik har sett till att Magis-spelet och materialet är tillgängligt på stadens intranät Lykky. Nu går det att ladda ner spelapplikationen på läsplattor och spelet ska även fungera på webbläsare på skolornas datorer. Nu kan man säga att spelet är tillgängligt för alla skolor i Vasa. Hurra!

En lärdom denna höst har varit att vi aktivt behöver arbeta för att fler kommuner tillgängliggör spelet på sina intranät för att lärare ska kunna ta spelet i användning i undervisningen. Dataförvaltningen granskar spelet och granskningsprocessen är varierande i olika kommuner. Därför behöver vi sprida information så man för det första får kännedom om spelet, på så sätt kan vi bidra till att processen drar i gång på olika håll i Svenskfinland.

Vi har under hösten ordnat workshop för lärare via skolnätverket HARU och webbinarium via KOHUR – ett samarbetsnätverk för kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Fler tillfällen planeras för vintern.

Aktiviteter i Vasa

Tisdagen den 7.11 ges skolornas elevhälsogrupper en möjlighet att lära mer om ACT-metoden med Päivi Lappalainen, forskardoktor från Jyväskylä universitet. Målsättning är att ge nyckelaktörer en djupare kunskap om ACT-metoden så att de kan utgöra en resurs för andra på skolan. Frågan är hur vi själva kan dra nytta av ACT färdigheterna för vårt eget välmående och hur vi kan vidareutveckla må bra färdigheterna hos eleverna på sikt? Magis och gruppen Min Grej ger en bra start för att utveckla viktiga färdigheter hos barnen, men hur upprätthålls och fördjupas dessa färdigheter i skolarbetet över tid?

Torsdagen den 9.11 ordnas webbinarium främst avsedd för lärare som deltagit i höstens provspelningar och kuratorer som introducerats till gruppen Min grej. En timmes ACT med Päivi Lappalainen ger djupare kunskap om de färdigheter som metoden omfattar. Anmälan senast måndagen den 6.11 via denna LÄNK

Den 6.2 och 8.2 fortsätter arbetet med skolorna i Vasa, exakt hur processen fortgår klarnar under höstens aktiviteter.

Magis, utomhuspedagogiken och slöjden

Under höstens provspelningar har det uppkommit intressanta diskussioner om hur Magis magiska värld kunde förenas med utomhuspedagogiken. Kan man hitta de Magiska världarna i skolans närmiljö? Var finns platser som påminner om Runlunden och Dimskogen, och var hittas det visa trädet? I höst testar en grupp som möts på skolgården hur det är att använda spelet som mellanuppgift. Barnen spelar ett kapitel av spelet mellan de fysiska träffarna. Spelets välmåendeteman vävs in i aktiviteterna på skolgården.

Diskussioner har också förts om kopplingen mellan spelaktiviteten och slöjden. Det är lätt att se likheter, både spelaktiviteten och slöjdprocessen kan väcka känslor av alla de slag. Om ens eget arbete i modellslöjd inte blir som man tänkt, då kommer många slags känslor fram. Diskussionen gällde också fysiska föremål, man kunde skapa Magis världen och spelets karaktärer i slöjden. Eller kanske göra ett eget runstenssmycke?

Vi får se vad dessa idéer leder till.

Aktuellt

Ett tack riktas till Svenska folkskolans vänner som stöder det fortsatta arbetet!

  • Finlandssvenska barnrättsdagarna den 21.-22.11 arrangeras i Helsingfors, där är vi med.
  • Skolnätverket HARU ordnar pedagogiskt café den 22.11, där berättar vi hur Magis fungerar och vad spelet går ut på.
  • Educa-mässan arrangeras den 26.-27.1. Där hittas vi i MIELI rf:s monter och i soffan på Hörnans scen på lördag förmiddag.

Ta kontakt

Vill du veta mera, hör gärna av dig.

Projektet Må bra i skolan
Projektledare
Anna-Lena Sahlström
041 317 7796
anna-lena.sahlstrom(at)mielipohjanmaa.fi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *