Må bra-nyhetsbrev, december 2021

Må bra-projektet är ett treårigt utvecklingsprojekt som har som målsättning att utveckla verksamhetsformer som skola, social- och hälsoorganisationer kan använda för att stärka barns psykiska hälsa. Nyhetsbrevet utges några gånger per termin på hemsidan hyvaollakoulussa.fi

Höstens utvecklingsarbete

Nya Min grej gruppmodellen för årskurs 1-3 håller på att ta form. Under hösten har en förstudie gjorts i Keskuskoulu och Savilahti skola i Vasa där elever från årskurs 1 och 2 har testat modellen. Erfarenheterna har gett oss bättre förståelse för vilka övningar som fungerar och hur de bäst genomförs. Innehållet i gruppmodellen gäller känslor, tankar och värderingar, eller förmågan att känna igen vad som är viktigt för en själv. Under våren genomförs undersökningar i finskspråkiga skolor och nästa höst introduceras den nya gruppmodellen även på svenska.

Nya Magisspelet för årskurs 1-3 har också testats i flera klasser. Årskurs 1 i Savilahti skola och årskurs 2 och 3 i Keskuskoulu har testat spelet både på datorer och mobiler. Barnen har vana av att använda mobiler och då blir också spelandet enkelt medan datorvanan varierar märkbart och det krävs mer instruktion och övning om spel sker på dator. Användandet av touchpad eller mus kräver koordination och handstyrka. Två års arbete har resulterat i en välfungerande demoversion, barnens respons är positiv och tyder på att berättelsen i spelet bär hela vägen. Nu har röstskådespelare anlitats och under vintern görs svenska och engelska språkversioner av spelet, den svenskspråkiga versionen testas i Vasa övningsskola under våren.

I nyhetsbrevets bild ses spelkaraktärerna från Magisspelet för årskurs 1-3.

Med bidrag från Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har vi kunnat satsa på översättning och omarbetning av läromaterialet för årskurs 4-6 och nu ser vi en enhetlig grafisk profil ta form. Syftet har varit att skapa ett lättläst och läckert läromaterial. Materialet delas kostnadsfritt, PDF för MAGIS och MIN GREJ kan laddas från hemsidan. Under advent delas det nya materialet via sociala medier (instagram @hyvaollakoulussa) och när materialet fås från tryckeriet i januari kommer skolorna i Vasa att få några provexemplar.

Vinterns intervention

En undersökning av Min grej gruppmodellen kommer att genomföras bland elever från årskurs 1-3 i finskspråkiga skolor under vecka 10-17. Min grej gruppen möts under sex veckors tid, 45 minuter per vecka. Undersökningsperioden inleds och avslutas med enskilda intervjuer där barnen svarar på enkätundersökning. Må bra projektet ansvarar för genomförandet av interventioner och enkätintervjuer. Ansvarig forskningschef är Raimo Lappalainen, professor i klinisk psykologi och psykoterapi, Institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet.

Skolsamarbeten

Magis kommer att spelas på flera håll i årskurs 4-6 under vintern. I Vasa spelar hela årskurser eller enskilda klasser i samtliga svenskspråkiga skolor. Även i Borgå och Karleby är spelaktivitet att vänta under vintern. Vi kommer att fortsätta ordna webbinarier och ACT Caféer där tillfälle ges att diskutera verksamhetsmodellerna och ACT metoden, spelupplevelserna och de förändringar som märks i tal och handling i klassen.

Min grej gruppledarutbildning arrangeras för första gången på svenska den 20 januari. Om verksamheten kommer igång i någon av skolorna i Vasa under våren, vill vi erbjuda även föräldrarna möjlighet att ta del av samma färdigheter som barnen lär i gruppen. Föräldragrupp är tänkt att arrangeras i samarbete med Hem och skola som också arbetar med fokus Må bra detta året.

Hösten 2022 genomförs en spelundersökning med nya Magisspelet i årskurs 1-3. Då engageras både finsk- och svenskspråkiga klasser.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) kommer att utvärdera metoder mot mobbning under 2022. Enligt NCU är meningen inte att utvärderingen ska ställa olika metoder mot mobbning mot varandra eller jämföra dem sinsemellan. Tanken är att den ska sprida information om god praxis för olika metoder och att lyfta fram metodernas utvecklingsbehov. Vi sänt in ansökan och hoppas att vi får möjlighet att delta i utvärderingen, 27 ansökningar inkommit varav 3-5 väljs ut. Under 2022 kommer vi att ha fokus på att förbättra de verktyg vi har att erbjuda för skolornas självevaluering eftersom de bidrar till fortsatt kompetensutveckling.

Kommande aktiviteter

  • Magis webbinarium arrangeras den 18.1.2022 klockan 14.15-15. Länk till anmälan.
  • Min grej gruppledarutbildning arrangeras för första gången på svenska den 20.1. kl. 12-15.30 Utbildningen är kostnadsfri och den arrangeras på distans. Länk till nyhet och anmälan.
  • Mobilspelet Magis får synlighet på Educa mässan, dit FSL har inbjudit oss att delta i Hörnan, i ”Showroom education”. Möt oss där eller besök oss i MIELI:s monter den 28-29.1.
  • ACT caféet är öppet den 10.2. kl 14.15-15 för fortsatt diskussion om må bra-färdigheter.

Presentation gällande verksamhetsmodellerna ordnas på distans efter önskemål, ta kontakt!

Tack för givande möten under det gångna året. Hoppas vi ses och hörs i nästa år!

Anna-Lena Vilo
Projektledare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *