Min grej gruppledarutbildning 20.01.2022

Första svenskspråkiga utbildningen arrangeras torsdagen 20.01.2022 kl 12:00 till 15:30 på distans. Målet med Min grej-gruppen är att träna upp må bra-färdigheter i skolmiljön. Gruppmodellen är utvecklad med tanke på den grundläggande utbildningen i årskurs 4-6. Det hjälper eleverna att känna igen vad som viktigt för en själv och att hantera tankar och känslor på ett flexibelt sätt. Utbildningen är avgiftsfri!

Fyll i anmälningsformulär

FÖRHANDSUPPGIFTEN är att bekanta sig med handboken och ta del av en finskspråkig videoföreläsning av Katarina Keinonen, psykolog och forskardoktor vid Jyväskylä universitet. Videon närmar sig acceptans- och värdebaserat förhållningssätt genom ens eget välbefinnande. Länk till video sänds en vecka innan teamsmötet. Om någon önskar skriftliga reflektionsövningar i stället för videon gör en notering om det i anmälan.

DEN 20.01. blir det genomgång av principerna och metoderna för acceptans och värdebaserat förhållningssätt som utgör grunden för Min grej-gruppen samt de rutiner som gruppledaren ansvarar för. Vi diskuterar mer ingående temana och tidsramarna för varje träff och förbereder det praktiska arbetet.

EFTER är tanken att var och en leder Min grej i praktiken, möjlighet ges till fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte i form av ACT-café, som arrangeras enligt gruppledarnas önskan under vårvintern.

Skolpsykologer och annan skolpersonal med tidigare erfarenhet av ACT och av att leda grupper kan starta en Min grej-grupp utan särskild utbildning för det, men deltagande i utbildningen ger mer.

Ladda ner handbok

Utbildning för blivande gruppledare anordnas av Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf.

Anna-Lena Vilo
Projektledare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *