Kort introduktion till Magis-spelet åk 1-3

Magis är en verksamhetsmodell som riktar sig till hela klassen. Ta del av introduktionsvideo, bekanta dig med spel och tilläggsmaterial. Gärna tillsammans med kolleger!

Spelets idé

Syftet med Magis är att använda sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter att öka barns kunskaper om välmående och lära ut känslomässiga och sociala färdigheter. I videon (1:37) introduceras spelet kort av forskare Päivi Lappalainen, Raimo Lappalainen och Katariina Keinonen.

Testa spelet

Testa spelet genom att ladda ner applikationen på smarttelefon från App Store eller Google Play. Spelet är intutitivt, barnen klarar det ofta bra och klasskompisar hjälper vidare där det behövs. Spelutvecklaren Jani Elojoki visar hur man inleder nytt spel, på vilka sätt man kan röra sig i spelet och hur man för dialog med spelets karaktärer.

Arbetsbok och häfte

Ladda ner arbetsbok och övningshäfte, bekanta dig med materialet. Arbetsboken är uppbyggd i tre delar; först en introduktion till ACT-metoden och tips för det praktiska genomförandet, sedan en genomgång av tillhörande övningar och sist spelanvisningar där en lösning presenteras på spelets problemuppgifter.

Mobilspelet består av fyra kapitel som spelas med en veckas mellanrum, ett kapitel i taget. Beroende på eleven tar det ca 20-3o minuter att spela. Efter spelet utför eleverna uppgifter som syftar till att öka spelets effekt. I videon (4:35) berättar forskardoktor Päivi Lappalainen om ACT-metoden och materialet.

Evidensbaserad metod

Forskningsteamet har undersökt effekterna av Magis – ett magiskt äventyr (riktar sig till 10–12-åringar), och av Magis – en berättelse om Runlunden (7-9 åringar), i lågklasser åren 2018–2022. Magisspelet och Min grej-gruppmodellen grundar sig på acceptans och värdebaserat förhållningssätt som använder sig av metoder inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för att stödja välmående. Metodernas effekt har undersökts i cirka 900 högkvalitativa undersökningar. Syftet med dessa metoder är att öka den psykologiska flexibiliteten, som enligt undersökningar har samband med psykologiskt välbefinnande.

”Också i vår forskning fann vi att de färdigheter som utövas i spelet är starkt kopplade till välmående. De barn som redan har bra koll på färdigheterna hade också bättre tillfredsställelse i livet och färre utmaningar med välmående. Dessutom fann vi att spelet och tillhörande uppgifter utvecklade dessa färdigheter, särskilt hos barn som hade behov av detta.”

Universitetslektor Katariina Keinonen, Jyväskylä Universitet

Det förväntade resultatet på lång sikt är jämställbart med ett vaccin.

”Detta spel kan fungera på samma sätt som vaccin. Om vi lär barnen hantera känslor och tankar på ett fungerande sätt, är det lättare att hantera motgångar i vardagen.”

Professor Raimo Lappalainen, Jyväskylä Universitet

I videon (4:35) berättar professor Raimo Lappalainen om förhållningssättet.

Ta kontakt

Vill du veta mer, hör gärna av dig! Ett informationstillfälle kan ordnas på distans.

Projektet Må bra i skolan
Projektledare
Anna-Lena Sahlström
041 317 7796
anna-lena.sahlstrom(at)mielipohjanmaa.fi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *