Svenskspråkigt material för Magis och Min grej

Nytt läromaterial är tillgängligt på svenska! Materialet för MAGIS och MIN GREJ delas kostnadsfritt som PDF-filer. De verksamhetsmodeller som tagits fram inom projektet Må bra i skolan, syftar till att stödja elevers psykiska hälsa, att förebygga psykisk ohälsa och och minska mobbning i skolan. Målet är att öka barns kunskaper om välmående och att lära känslomässiga och sociala färdigheter.

Med bidrag från Svenska kulturfonden och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har vi kunnat satsa på översättning och omarbetning av läromaterialet för årskurs 4-6 och nu ser vi en enhetlig grafisk profil ta form. Syftet har varit att skapa ett lättläst och läckert läromaterial.  Skolorna i Vasa kommer att få provexemplar tilldelat. Det tryckta materialet används främst i skolningar.

Ladda ner MAGIS Lärarens arbetsbok

Ladda ner MAGIS Övningshäfte

Ladda ner MIN GREJ Handbok

Educa ställdes in, men vi arrangerar två webbinarier fredagen den 28.1.2022 klockan 8.15-9.00 samt 13.15-14.00 för dem som är intresserade av att ta Magisspelet i användning och vill delta i en genomgång av materialet. Webbinarien är kostnadsfri men förutsätter anmälan, gå till ANMÄLAN

Ta gärna kontakt om du har frågor eller vill dela spelerfarenheter.

Anna-Lena Vilo
Projektledare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *