Må bra-nyhetsbrev, februari2022

Projektet Må bra går in i sitt tredje och sista verksamhetsår. Året präglas av undersökningar i årskurs 1-3. Vi kommer att göra interventioner gällande Min grej gruppmodellen i finskspråkiga skolor under våren. Nästa höst fokuserar vi på Magis, som kommer att spelas både i finsk- och svenskspråkiga skolor i Vasa. De nya verksamhetsmodellerna för årskurs 1-3 lanseras under hösten 2022.  

Vinterns interventioner har skjutits fram något, de inleds i slutet av mars. Projektet ansvarar för genomförandet av interventionerna och enkätintervjuerna som görs före och efter gruppaktiviteten. Min grej gruppen möts under sex veckors tid, 45 minuter per vecka.

Syftet med undersökningarna som Institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet genomför är att ta reda på Magisspelets och Min grej gruppmodellens inverkan på elevernas välbefinnande, deras känslomässiga och sociala färdigheter samt om verksamhetsmodellerna minskar mobbning i skolan.

De finskspråkiga skolorna i Huutoniemi, Keskuskoulu, Savilahti och Vanha Vasa deltar. Rekrytering av några fler grupper pågår i februari.

Nytt år, nya uppdateringar

Magisspelet för årskurs 4-6 har uppdaterats under årsskiftet. Vi mottog feedback från flera håll om att spelets tredje kapitel har varit väl utmanande och nu har justeringar gjorts för att underlätta spelet något. Spelutvecklaren Jani Elojoki har skrivit ett INLÄGG som kan läsas på finska på hemsidan. Där har det skett märkbara förändringar sen ifjol och sidorna är fullt tvåspråkiga, endast nyhetsinläggen varierar.

MAGIS lärarens arbetsbok och övningshäfte finns i ny upplaga och skolorna i Vasa har fått provexemplar. Flera skolor har haft planer om att hela årskurser ska spela Magis. Spelverksamheten är planerad för vårterminen och vi har fått mejl från en lärare för en av femteklasserna som ser fler positiva effekter med spelet i tillägg till dess ämnesinnehåll;

”Spelet är ju jättebra lästräning för knaggliga läsare. Därför tyckte jag att det passade utmärkt att vika några modersmålstimmar för Magis. Sen är magishäftet också bra skrivträning. Barnen har varit motiverade och tagit häftet på stort allvar. Jag har också poängterat att häftet behöver göras med all klokhet man har.”

– Lärare årskurs 5 –

Även MIN GREJ handboken finns i ny upplaga. Gruppledarutbildningen genomfördes för första gången på svenska med deltagare från Karleby, Raseborg och Vasa. Deltagarna önskade att fortsätta samtalet när de satt sig in i materialet och kommit i gång med gruppverksamheten. Under våren inbjuder vi gruppledarna till distansmöten för att dela och diskutera den pågående verksamheten.

Vad behöver vi tänka på?

Projektperioden går mot sitt slut. Feedback är extra värdefullt när vi nu funderar över vad som skulle behövas framöver. Fyll gärna i feedbackformuläret som avsett för våra samarbetsparters och hjälp oss med konkreta förslag på framtida åtgärder.

Ge FEEDBACK senast fredagen den 18.2.

Vårens utvecklingsarbete

Magisspelet för årskurs 1-3 är så gott som färdigt. Under våren görs olika språkversioner av spelet och skådespelare kommer att ge spelkaraktärerna en röst.

Under februari genomför ÅA speltester av Magis för åk 1-3 i skolmiljö. Speltesterna görs inom ramen för projektet Spel och lärande – ett forskningsbaserat näverk. Syftet med projektet är att genom samverkan stärka vetenskapsområdet spel och lärande vid FPV vid Åbo Akademi.

”Med speltester avser vi här att elever först får spela som en del av undervisningen och sedan har de möjlighet kommentera och ge respons på spelet. Syftet med de här speltesterna är att se hur klassrumsmiljön inverkar på spelupplevelsen. Vi undersöker även nya metoder för att kunna forska på spelupplevelser.”

– Matilda Ståhl, Åbo Akademi-

Metoder mot mobbning

Projektet Må bra ansökte om att få delta i utvärderingen av metoder mot mobbning som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför under våren. NCU mottog 27 ansökningar och tyvärr var inte Magisspelet bland dem som får att delta i utvärderingen. Glädjande är att märka att det finns många olika metoder för att förebygga mobbning.

Projektet Må bra har primärt fokus på att främja psykisk hälsa men ett av målen med verksamhetsmodellerna är att bidra till minskad mobbning. De färdigheter som barnen lär genom Magisspelet och Min grej-gruppverksamheten handlar om förändrat sätt att förhålla sig till sina tankar och känslor, förbättrad koncentration och närvaroförmåga, förbättrad förmåga att planera eget handlande och vardagsliv som bättre överensstämmer med egna värderingar. De långsiktiga effekterna omfattar ökad psykologisk flexibilitet, minskad ensamhet, minskning av symptom på psykisk ohälsa och minskad mobbning.

Vi fick värdefull feedback från NCU och möjligen återkommer vi med ny ansökan i nästa omgång.

Kommande aktiviteter

  • Magis webbinarium arrangeras tisdagen den 22.3.2022 kl 14.15-15.00. Länk till ANMÄLAN
  • ACT-cafée arrangeras i mars och april enligt överenskommelse med Magis webbinariedeltagare och Min grej gruppledare.
  • Magis undersökning genomförs hösten 2022, vi söker klasser från årskurs 1-3 som vill delta. Det går bra att anmäla intresse för deltagande redan nu.
  • Nästa Min grej gruppledarutbildning är planlagt till september 2022.

Ta kontakt om ni vill veta mera om verksamhetsmodellerna, presentation ordnas enligt önskemål!

Hälsningar,

Anna-Lena Vilo
Projektledare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *