Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyön ”Siltoja rakentamassa nykypäivän koulumaailmassa – Huoltajien ja opettajien näkemyksiä kouluhyvinvointia edistävästä hankkeesta” tuloksia

Hei,

Olemme kolme sosionomiopiskelijaa Vaasan ammattikorkeakoulusta. Osallistuimme Hyvä olla koulussa -hankkeeseen syksystä 2017 lähtien kevääseen 2019 asti opinnäytetyön merkeissä Kriisikeskus Valon ja ohjaaja Ahti Nymanin aloitteesta. Roolimme hankkeessa oli tutkia, mitä huoltajat ja opettajat ajattelivat hankkeessa toteutetuista Magis- ja Oma juttu -ryhmistä.  Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla vuoden 2018 kevään ja syksyn aikana ryhmiin osallistuneiden eri Vaasan seudun oppilaiden opettajilta ja huoltajilta.

Tutkimuksessamme selvisi, että koulun ja kodin välillä kaivataan enemmän yhteistyötä, jotta lapsen mielenterveyttä voitaisiin edistää. Ryhmiä pidettiin tarpeellisina, ja vastaavaa korjaavaa ja ehkäisevää työtä kaivattiin lisää koulumaailmaan. Vastauksissa nousi sekä huoltajien että opettajien huoli lasten jaksamisesta sekä halukkuus edistää mielenterveystyötä koulussa.

Ryhmien koettiin vaikuttavan positiivisesti lasten käyttäytymiseen ja mielenterveyteen. Positiivisiksi asioiksi hankkeesta ja ryhmistä koettiin muun muassa vertaistuki lapsille, kavereiden saaminen, työkalut tunteiden käsittelyyn sekä elämänilon lisääntyminen.

”Lapsi on puhunut ryhmästä,siitä kuinka siellä on ollut mukava olla ja vetäjät ovat olleet mukavia”

”Oppilas/lapsi mennyt aina hyvällä mielellä kerhoon.”

”Lapsi on iloisempi ja avoimempi.”      

”Lapsi on saanut elämän ilon takaisin ja on enemmän iloinen kuin surullinen.”

”Kotona kiukuttelu on vähentynyt sekä sisaruksen kiusaaminen.”

”Kun ryhmät toimivat aktiivisesti, pysyivät siellä käsitellyt asiat oppilaiden mielessä. Toisten oppilaiden huomioiminen pysyi mielessä paremmin.”

”Oppilas, joka osallistui ryhmään on ollut tapaamisten jälkeen rohkeampi ottamaan kontaktia muiden oppilaiden kanssa eikä vietä välitunteja enää yksin.”

Kiitämme sekä hankkeen työntekijöitä että tutkimukseemme osallistuneita huoltajia ja opettajia yhteistyöstä.

Ystävällisin terveisin,

Noora Kalliomäki

Markus Marianne

Miia Yli-Karhu

Sosionomi (amk)

Seuraavasta linkistä pääset lukemaan opinnäytetyötä:

https://www.theseus.fi/handle/10024/168066

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *