Må bra i vardagen

PROJEKTET Må bra i vardagen (2022-2024) är ett treårigt projekt finansierat av STEA där högstadieelevers välmående stöttas med acceptans- och värdebaserade metoder. Projektet drivs av MIELI Psykisk hälsa Österbotten och Institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet. Projektet genomförs i Vasas högstadieskolor där unga deltar i det nätbaserade programmet De Ungas Kompass som utformats av Jyväskylä universitet. En del av eleverna kan delta i en gruppmodell där metoder för välmående övas.

Denna höst har ca 90 högstadieelever deltagit i det nätbaserade programmet Nuorten Kompassi på finska. Just nu rekryteras fler finskspråkiga klasser till våren 2023 och projektet välkomnar alla intresserade att ta kontakt!

Nu under oktober-december pilotiserar projektets sakkunniga en gruppmodell med unga där metoder för välmående övas. Utvecklingen av gruppmodellen sker kontinuerligt och fler gruppmodeller planeras till våren 2023.

En svenskspråkig version av Nuorten Kompassi (De Ungas Kompass) utvecklas just nu och även gruppmodellen skall översättas och utvecklas för att kunna genomföras på svenska.

Projektets mål

  • Stödja högstadieelevers välmående genom användning av nätprogrammet De Ungas Kompass och genom tillämpning av gruppmodellen
  • Stödja högstadieelevers föräldrars välmående och resurser
  • Öka kunskapen om metoder för att främja ungas välmående
  • Bedriva projektverksamhet i Vasa området både på finska och på svenska

Vid intresse eller frågor kontakta vänligen:

Projektet Må bra i vardagen
Projektplanerare
Catrin Hellman-Gretland
catrin.hellman-gretland(at)mielipohjanmaa.fi
044 4935274

Projektet Må bra i vardagen
Specialsakkunnig
Susanna Kotamäki
susanna.kotamaki(at)mielipohjanmaa.fi
044 9828246

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *