Må bra-nyhetsbrev, augusti 2022

Nya Magisspelet för årskurs 1-3 är snart färdigt! Under hösten deltar 12 klasser från svensk och finskspråkiga skolor i Vasa och Korsholm i en spelintervention. Vi ser fram emot skolsamarbetet och på att få det nya läromaterialet för Magis och Min grej för årskurs 1-3 formgivet och klart. Lansering sker innan Educa 2023.

Magis – Runlundens berättelse, årskurs 1-3

När arbetet med det nya spelet påbörjades för två år sedan, bestämde spelteamet sig för att göra en föregångare till Magis – Ett magiskt äventyr för årskurs 4-6. I det nya spelet som är gjort för årskurs 1-3, introduceras de spelkaraktärer som har en central roll i spelet för årskurs 4-6. Helt tydligt har vi lyckats skapa en trovärdig och intressant bakgrundshistoria för spelets karaktärer. Under vårens speltestningar fick vi återkommande höra frågan; vad händer sen? Många barn har bett oss att göra en uppföljare till spelet.

I det nya Magisspelet har draken bränt upp Runlunden i ilskorna. För att hjälpa draken att återställa Runlunden behöver spelaren ge sig ut på äventyr och leta efter runstens plantor som kan hittas i andra magiska världar. Till spelets centrala teman hör att igenkänna vad som är viktigt för en själv och känslohantering, en uppgift är att lugna ner Igge igelkott som blivit ruskigt rädd.

Syftet med Magis är att använda sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående och lära ut känslomässiga och sociala färdigheter. Spelen för årskurs 1-3 och 4-6 består båda av fyra kapitel som spelas med en veckas mellanrum, ett kapitel i taget. Efter spel utför eleverna uppgifter som syftar till att öka spelets effekt.

Höstens spelintervention

Spelintervention kommer att genomföras i Vasa och Korsholm under vecka 39-45. 12 klasser deltar i undersökningen, fler anmälde intresse och kommer att få möjlighet att spela Magis samtidigt med kontrollgrupperna som får tillgång till spel och läromaterial efter årsskiftet. Projektet stöder kontrollklassernas spelperiod genom att inbjuda alla lärare till pedagogiska caféer där både förberedelser spelerfarenheter kan delas.

Syftet med undersökningarna som Institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet genomför är att ta reda på Magisspelets effekt på elevernas välmående, känslomässiga och sociala färdigheter samt om spelet minskar mobbning i skolan.

Webbinarium och ACT café

MAGIS webbinarium, tisdagen den 6.9.2022 kl. 14.30-15.15, spel för årskurs 4-6.

Länk till ANMÄLAN.

Genomgång av ACT, acceptans och värdebaserat förhållningssätt och de färdigheter som övas i spelet. Möjlighet ges till fortsatta diskussioner i ACT-café där spelerfarenheter kan delas när fler kommit igång med aktivitet i egen klass. Till förhandsuppgiften hör att spela spelet. Ladda ner applikation kostnadsfritt eller spela på webbläsare, MAGIS 

Magis känns som ett lättillgängligt sätt att närma sig ett svårt ämne. Materialet verkar lätt att använda vilket gör att tröskeln är låg för att sätta i gång.

Lärare årskurs 5-6

MIN GREJ gruppledarutbildning, torsdagen den 8.9. kl. 12-15.30.

Länk till ANMÄLAN.

Min grej för elever i årskurs 4-6, är tänkt som ett verktyg främst för kuratorer, hälsovårdare och skolpsykologer. Innehållet i gruppmodellen gäller hantering av känslor och tankar och planering av sitt handlande. Dessa frågor tas upp i anslutning till både skolan, de sociala relationerna och de utmaningar eleverna möter i vardagen. Genom att öva på dessa färdigheter i gruppen får barnet bättre förutsättningar att hantera bland annat ilska, nervositet eller ångest. Färdigheterna är också till nytta för den som har svårigheter med koncentrationen och med självständigt arbete, eller den som har svårt att hantera överdriven oro eller har problem med de sociala färdigheterna.

Gruppledarna får möjlighet att mötas regelbundet till ACT-café medan de startar upp sin första grupp.

Välgörenhetskonsert till förmån för projektet

Välgörenhetskonsert arrangeras söndagen den 4.9. kl. 15.00 i Vasa stadshus festsal – Vad vi lämnar som ett arv. Intäkterna från evenemanget (programblad 15€) går till projektet Må bra och Hyvä arki som MIELI psykisk hälsa i Österbotten koordinerar. Vi hoppas på stort deltagande och tackar Soroptimisti International i Vasa.

International Educational Games Competition

Magis – Ett magiskt äventyr och Runlundens berättelse deltar båda i en internationell tävling för lärospel som arrangeras i förbindelse med konferensen European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2022). Konferensen vänder sig till forskare, pedagoger, speldesigners och organisationer som oss, som utvecklar seriösa lärospel.

Hur kan spelbaserat lärande vara mer inkluderande och positivt påverka såväl miljön som människors välmående och hälsa, är teman för konferensen. Vi räknar med värdefull feedback från juryn när vi presenterar spelets design och hur utvecklingsprocessen och samarbetet med skolorna i Vasa gått till.

Även ÅA presenterar den undersökning de genomförde förra våren (se nyhetsbrev), med uppmärksamhet på interaktionen i klassen under pågående spel.

Isbjörn på skolbesök

De finskspråkiga skolorna får besök av Taika-Petter under vecka 48 (28.11-2.12). Buktalaren Petteri Hakanen och isbjörnen Jakke lär på sitt personliga sätt ut må bra-färdigheter som grundar sig på ACT, acceptans- och värdebaserat förhållningssätt.

Tack till Nissi stiftelse som har gjort skolbesöket möjligt!

Lansering i januari 2023

Avsikten var att introducera nya läromaterialet i november, men planen har ändrats och lanseringen av nya Magis och Min grej för årskurs 1-3 sker efter årsskiftet när tillhörande läromaterial är färdigtryckt.

Under vårterminen satsar vi fullt ut på webbinarier, nätverkande och skolsamarbete för att hjälpa till att ta materialet i användning. Vi kommer bland annat att samverka med skolnätverket Haru.

Introduktion av våra verksamhetsmodeller görs enligt önskemål, ta kontakt!

Aktuellt

  • Läs YLE nyhet: Yliopisto kehitti nuorille digipelin mielenterveyden edistämiseen
  • Välgörenhetskonsert till förmån för projektet den 4.9.2022 kl 15.00, ladda PROGRAMBLAD
  • MAGIS webbinarium, tisdagen den 6.9.2022 kl. 14.30-15.15. Länk till ANMÄLAN
  • MIN GREJ gruppledarutbildning, torsdagen den 8.9.2022 kl. 12-15.30. Länt till ANMÄLAN
  • ACT-café arrangeras i oktober enligt överenskommelse med Magis webbinariedeltagare och Min grej gruppledare.

Så är vi igång igen! Hoppas du ser fram emot det här läsåret!

Anna-Lena Vilo
Projektledare
041-317 7796

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *