Må bra-nyhetsbrev, december 2022

”Vi har jobbat en del med välmående och känslor, men det här var något nytt”, säger en lärare om Magisspelet för elever i årskurs 1–3. Under hösten har 12 klasser från svensk och finskspråkiga skolor i Vasa och Korsholm deltagit i en spelintervention. Kom du också och bekanta dig med spelet och Min grej-handboken på Educa-mässan.

Mobilspelets verkningsfullhet

Psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet undersöker vilka effekter mobilspelet Magis och Min grej-gruppverksamheten har för elevernas välmående. Först har man undersökt Magis – ett magiskt äventyr som utvecklats för elever i årskurs 4-6. Spelet är dialogbaserat, under spelets gång för spelaren diskussioner med spelets karaktärer om de problem och utmaningar som måste lösas.

Magisspelet grundar sig på acceptans och värdebaserat förhållningssätt som använder sig av metoder inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för att stödja välmående. Metodernas verkningsfullhet har undersökts i cirka 900 högkvalitativa undersökningar. Syftet med dessa metoder är att öka den psykologiska flexibiliteten, som enligt undersökningar har samband med psykologiskt välbefinnande.

”Också i vår forskning fann vi att de färdigheter som utövas i spelet är starkt kopplade till välmående. De barn som redan har bra koll på färdigheterna hade också bättre tillfredsställelse i livet och färre utmaningar med välmående. Dessutom fann vi att spelet och tillhörande uppgifter utvecklade dessa färdigheter, särskilt hos barn som hade behov av detta.”

Forskare Katariina Keinonen, Jyväskylä universitet

Datainsamling gjordes i skolor i Vasa under våren 2019 och hösten 2020.  I februari presenteras det nya spelet och resultaten av tidigare spelundersökningar i Vasa, mer information i januari.

Spelintervention i årskurs 1-3

Nu när spelinterventionen är slutförd och post-enkäten genomförd i slutet av november, har vi även fått ta del av lärarnas erfarenheter av spelaktiviteten. Det som lärare lyfter fram i sin respons är det positiva samspelet i klassen. Digitala spel är en social aktivitet, interaktionen ökade även mellan elever som i vanliga fall inte umgås i hög grad.

”Spelet var välgjort och lämpligt svårt. Samt passligt långt. Övningarna var aningen svåra. Det var bra att vi hade laddat ner spelet på datorerna, det underlättade användningen. Eleverna var väldigt motiverade att få spela, vilket jag tror ledde till ett större engagemang. Vi har jobbat en del med välmående och känslor, men det här var något nytt. ”

”Eleverna var mycket motiverande och samarbetade spontant / hjälpte varandra på ett föredömligt sätt. Processen var givande och elevernas diskussion efter spelet fick ett större djup. Jag tänker att den här typen av övningar ger resultat på sikt.”

”Möjligheterna att använda ett digitalt spel med bra innehåll känns tidsenligt och meningsfullt. Magisspelet pressade oss också att få vår teknik i skick. ”

Lärare årskurs 3

En klass från årskurs 1 deltog i undersökningen och möjligen hade spelerfarenheten varit ännu bättre om aktiviteten ägt rum under våren då läs och skrivfärdigheterna har förbättrats.

Barnen gillade spelet! De skulle rekommendera det för att det är roligt, man lär sig mycket om känslor och man lär sig hjälpa andra. Spelet hjälper om man mår dåligt eller är rädd, det är lugnande.

Den respons vi fått hemifrån gäller närmast att fler hade önskat mer information om spelet och att man uppfattat att spelet var ett roligt inslag i skolan. ”Han säger att det (Magis) är bäst! På riktigt är det bra, det är inte alls som man tror” skriver en förälder som uppfattat att barnets attityd var ganska negativt innan, och att barnet är ganska svårflörtad. Den responsen var mycket värd.

Skolprojekt

Mieli psykisk hälsa Österbotten fortsätter med skolprojekt.

PROJEKTET Må bra i vardagen (2022-2024) är ett treårigt projekt finansierat av STEA där högstadieelevers välmående stöttas med acceptans- och värdebaserade metoder. Projektet genomförs i Vasas högstadieskolor där unga deltar i det nätbaserade programmet De Ungas Kompass som utformats av Jyväskylä universitet. En del av eleverna kan delta i en gruppmodell där metoder för välmående övas.

Denna höst har ca 90 högstadieelever deltagit i det nätbaserade programmet Nuorten Kompassi på finska. Just nu rekryteras fler finskspråkiga klasser i Vasa till våren 2023 och projektet välkomnar alla intresserade att ta kontakt! Läs mer om projektet.

Aktuellt

  • Mobilspelet Magis får synlighet på Educa mässan, dit FSL har inbjudit oss att delta i Hörnan, i ”Showroom education”. Du kan också besöka oss i MIELI:s monter den 27.-28.1
  • Handböckerna för Magis och Min grej för årskurs 1-3 kan laddas från vår hemsida den 27.1
  • Lansering i Vasa den 9.3 på eftermiddagen, mer information kommer.
  • Magis webbinarium och Min grej gruppledarutbildning arrangeras i februari, mer information kommer.
  • Presentation verksamhetsmodellerna ordnas på distans efter önskemål, ta kontakt!

Tack för givande möten under det gångna året. Hoppas vi ses och hörs i nästa år!

Projektet Må bra i skolan
Projektledare
Anna-Lena Sahlström
041 317 7796
anna-lena.sahlstrom(at)mielipohjanmaa.fi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *