Min grej för elever i årskurs 1–3

Nu finns ett nytt läromaterial för att träna upp må bra-färdigheter i skolmiljön. Det svenskspråkiga läromaterialet har utvecklats med tanke på eleverna i lågklasserna inom den grundläggande utbildningen. Materialet hjälper eleverna att känna igen vad som är viktigt för en själv och att hantera tankar och känslor på ett smidigt sätt.

Ladda ner MIN GREJ HANDBOK.

I handboken beskrivs principerna för Min grej-gruppen och upplägget för gruppträffarna. Handboken innehåller alla de övningar som gruppledaren behöver. Dessutom ges en kort beskrivning av acceptans och värdebaserat förhållningssätt (ACT, Acceptance and Commitment Therapy) som utgör grunden för modellen. Utöver handboken rekommenderas gruppledarna bekanta sig med principerna för ACT genom litteratur eller den utbildning som Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf. erbjuder. 

Lansering av nya läromaterial i Vasa på eftermiddagen den 9.3.2023. Utbidning för Min grej gruppledare den 21.3.2023.

En tvärvetenskaplig arbetsgrupp bestående av yrkespersoner inom psykologi, psykisk hälsa och pedagogik har arbetat med projektet. Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf. och institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet har i samarbete utarbetat gruppmodellen utifrån de senaste forskningsrönen och lång erfarenhet. Arbetsgruppen har under våren 2022 gjort preliminära undersökningar om Min grej-grupperna i lågklasserna i Vasa och Korsholm och utnyttjat feedbacken från grupperna i utvecklingen av gruppmodellen.

Med bidrag från Svenska kulturfonden och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har vi kunnat satsa på översättning och formgivning av läromaterialet för årskurs 1-3. Syftet har varit att skapa ett lättläst och läckert läromaterial. Det tryckta materialet används i utbildningar.

Ta gärna kontakt om du önskar mera information!

Projektet Må bra i skolan
Projektledare
Anna-Lena Sahlström
041 317 7796
anna-lena.sahlstrom(at)mielipohjanmaa.fi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *