Nytt mobilspel för årskurs 1-3

Magis – berättelsen om Runlunden har tagits fram under åren 2020–2022 som en del av projektet Må bra. Syftet med mobilspelet Magis är att använda sig av en spelvärld för att stödja må bra-färdigheterna. Spelet har tagits fram för att användas i skolmiljö, men kan också spelas självständigt eller tillsammans med en förälder.

I den här handboken beskrivs kortfattat de centrala principer som ligger bakom Magis. Boken innehåller alla de uppgifter som läraren eller grupphandledaren behöver för att leda spelet i klassen.

Ladda ner lärarens ARBETSBOK.

Ladda ner ÖVNINGSHÄFTE.

I arbetsboken beskrivs kortfattat de centrala principer som ligger bakom Magis. Boken innehåller alla de uppgifter som läraren eller grupphandledaren behöver för att leda spelet i klassen. Det är en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som arbetat med projektet. Arbetsgruppen har bestått av yrkespersoner inom psykologi, psykisk hälsa och pedagogik. Mieli psykisk hälsa Österbotten och institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet har i samarbete med självständiga spelutvecklare utarbetat spelet och de tillhörande extra uppgifterna utifrån de senaste forskningsrönen och lång erfarenhet.

Mobilspelets effekter

Psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet undersöker vilka effekter mobilspelet Magis har för elevernas välmående.

Spelinterventionen slutfördes i november och vi har fått ta del av lärarnas erfarenheter av spelaktiviteten. Det som lärare lyfter fram i sin respons är det positiva samspelet i klassen. Lärarna hade inte tänkt att digitala spel är en social aktivitet. Interaktionen ökade även mellan elever som i vanliga fall inte har med varandra att göra.

”Spelet var välgjort och lämpligt svårt. Samt passligt långt. Övningarna var aningen svåra. Det var bra att vi hade laddat ner spelet på datorerna, det underlättade användningen. Eleverna var väldigt motiverade att få spela, vilket jag tror ledde till ett större engagemang. Vi har jobbat en del med välmående och känslor, men det här var något nytt. ”

”Eleverna var mycket motiverande och samarbetade spontant / hjälpte varandra på ett föredömligt sätt. Processen var givande och elevernas diskussion efter spelet fick ett större djup. Jag tänker att den här typen av övningar ger resultat på sikt.”

”Möjligheterna att använda ett digitalt spel med bra innehåll känns tidsenligt och meningsfullt. Magisspelet pressade oss också att få vår teknik i skick. ”

Lärare årskurs 3

Magis – berättelsen om Runlunden har tagits fram under åren 2020–2022 som en del av projektet Må bra. Målet med projektet har varit att stödja elevers psykiska hälsa, att förebygga psykisk ohälsa och minska mobbning i skolan. I de verksamhetsmodeller som tagits fram inom projektet ingår mobilspelet Magis och gruppen Min grej.

Ta gärna kontakt om du önskar mera information!

Projektet Må bra i skolan
Projektledare
Anna-Lena Sahlström
041 317 7796
anna-lena.sahlstrom(at)mielipohjanmaa.fi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *