Magis och Min grej lanseras den 9 mars 2023

MAGIS – En berättelse om Runlunden och Min grej -gruppmodellen har tagits fram under åren 2020–2022. Mieli psykisk hälsa Österbotten och institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet har i samarbete med självständiga spelutvecklare utarbetat spelet och gruppmodellen utifrån de senaste forskningsrönen och lång erfarenhet. Målet med projektet har varit att stödja elevers psykiska hälsa, att förebygga psykisk ohälsa och minska mobbning i skolan.

Välkommen att ta del av både utvecklings- och forskningsteamets erfarenheter!

Vad: Magis och Min grej för årskurs 1-3 lanseras
När: den 9 mars 2023, kl 13.30-15.30
Var: Vasas kulturscen Ritz, Kyrkoesplanaden 22A
Tillställningen inleds med kaffeservering.

Vi delar ut lärarens arbetsbok för Magis – En berättelse om Runlunden. Först till kvarn gäller.

Inbjudan kan gärna skickas vidare till skolpersonal och elevvården i Vasa och Korsholm.

Fyll i ANMÄLAN senast 6.3.

Kl 12-13 ordnas speltillfälle för klasser från Vasa Övningsskola och Vaasan Keskuskoulu som tidigare varit med om att testa spelets prototyp. Kom gärna och ta del av barnens spelupplevelser!

Program

13.30 Kaffeservering och utdelning av lärarens arbetsbok

14.00 Välkommen, Anne Salovaara-Kero, Mieli psykisk hälsa Österbotten, och Raimo Lappalainen, Jyväskylä universitet

14.15 Presentation av Magispelet och Min grej gruppmodellen samt erfarenheter av utvecklingsarbetet, Anna-Lena Sahlström, Jani Elojoki, Susanna Kotamäki, Mieli psykisk hälsa Österbotten

14.45 Presentation av forskning och feedback från barn, lärare och föräldrar, Katariina Keinonen, Päivi Lappalainen och Raimo Lappalainen, Jyväskylä universitet

15.20 Diskussion

15.30 Avslutning

Läs mer om MAGIS – En berättelse om Runlunden
Läs mer om MIN GREJ för årskurs 1-3

Arbetsgruppen vill tacka alla skolor i Vasa som har deltagit i projektet Må bra i skolan och gjort det möjligt att testa spelet i en riktig skolmiljö. Responsen från lärare, skolpsykologer, kuratorer, ledare, rektorer, föräldrar och elever har varit ovärderlig.

För mer information kontakta:

Projektledare
Anna-Lena Sahlström
anna-lena.sahlstrom@mielipohjanmaa.fi
041-317 7796

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *