Utbildningar vintern 2023

MAGIS och Min grej gruppmodellen är verktyg som lärare i årskurs 1-6 och elevvården kan använda för att öka barns kunskaper om välmående och att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter. I våra utbildningar inbjuder till en process där erfarenhetsutbyte är möjligt medan verksamheten pågår. Utbildning och läromaterial är kostnadsfritt! 

Magis webbinarium

Torsdagen den 16.02.2023 klockan 14.30-15.15 presenteras MAGIS – ett digitalt spel för undervisning i känslomässiga och sociala färdigheter. Denna gång fokuserar vi på det nya spelet för årskurs 1-3.

Webbinarien innefattar de centrala principerna som ligger bakom spelet, en genomgång av lärarens arbetsbok och övningshäften för årskurs 1-3 och diskussioner. Vi slår fast en tidpunkt för pedagogiskt ACT-café, där spelerfarenheter kan delas och diskussionen föras vidare. Till förhandsuppgiften hör att bekanta sig med spelet, MAGIS 

Webbinarien ordnas via teams, gör din ANMÄLAN senast 14.02

Ladda ner lärarens ARBETSBOK

Ladda ner ÖVNINGSHÄFTE

Min grej gruppledarutbildning

Gruppledarutbildning arrangeras torsdagen 08.09. 2023 kl 12:00 till 15:30 på distans. Målet med Min grej-gruppen är att träna upp må bra-färdigheter i skolmiljön. Läromaterialet är utvecklat med tanke på den grundläggande utbildningen i årskurs 1-6. Denna gång fokuserar vi på Min grej för elever i årskurs 1-3.

Utbildningen omfattar självständiga studier och distansundervisning (ungefär 8 h). Till förhandsuppgiften hör att bekanta sig med handboken. Möjligheter ges att delta i ACT-café under våren där erfarenheter av att leda gruppen delas och diskussionen förs vidare.

Skolpsykologer och annan skolpersonal med tidigare erfarenhet av ACT och av att leda grupper kan starta en Min grej-grupp utan särskild utbildning för det, gruppledaren behöver känna till principerna för acceptans och värdebaserat förhållningssätt.

Gör ANMÄLAN senast 17.03.

Ladda ner HANDBOK

Utbildningarna anordnas av Mieli psykisk hälsa Österbotten rf.

Välkommen!

Projektet Må bra i skolan
Projektledare
Anna-Lena Sahlström
041 317 7796
anna-lena.sahlstrom(at)mielipohjanmaa.fi

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *