Uusi opas / Ny handbok

OMA JUTTU Ryhmäohjelman sisällöt käsittelevät tunteita, ajatuksia ja oman tekemisen suunnittelua. Näitä asioita pohditaan liittyen kouluun, sosiaalisiin suhteisiin ja arjessa esiintyviin vastoinkäymisiin. Oppaan ensimmäinen luku kuvaa lyhyesti ryhmän taustalla olevan hyväksyntä- ja arvopohjaisen lähestymistavan periaatteita ja menetelmiä. Lisäksi tässä luvussa kuvataan ryhmien ohjaamisen yleiset periaatteet ja kaikkia tapaamiskertoja koskevat käytänteet.

Toisessa luvussa käydään yksityiskohtaisesti läpi kunkin tapaamiskerran sisältö ja aikataulu. Lisäksi annetaan esimerkkejä harjoitusten ohjeistamisesta oppilaille. Kolmas luku sisältää kaikki ryhmässä tarvittavat tehtävälomakkeet sekä harjoituksissa käytettäviä apuvälineitä.

Lataa uusi OPAS

MIN GREJ gruppmodellen gäller hantering av känslor och tankar och planering av sitt handlande. Dessa frågor tas upp i anslutning till både skolan, de sociala relationerna och de utmaningar eleverna möter i vardagen. I handbokens första kapitel beskrivs kort principerna och metoderna för acceptans och värdebaserat förhållningssätt som utgör grunden för Min grej-gruppen samt de rutiner som gruppledaren ansvarar för. Dessutom beskrivs de allmänna principerna för grupphandledningen och rutinerna vid alla träffar.

I andra kapitlet beskrivs mer ingående temana och tidsramarna för varje träff. Ytterligare ges exempel på hur man kan introducera övningarna för deltagarna. Tredje kapitlet innehåller alla uppgiftsformulär och hjälpmedel som används i övningarna samt ett frågeformulär som kan användas för att samla in gruppens erfarenheter.

Ladda ner HANDBOK

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *