Hyvä olla -uutiskirje 9.2.2022

Hankkeen kolmas ja viimeinen toimintavuosi on käynnistynyt. Alkuvuodesta leimahtanut koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat jälleen aiheuttaneet lisätyötä kouluille. Oma juttu -tutkimuksen aloitusta päätettiinkin suosiolla siirtää hieman eteenpäin. Pandemia on vaikuttanut hankkeen toimintaan alusta saakka: koulukäyntejä ei ole voitu toteuttaa toivotusti, Magis-tutkimuksen aloitusta jouduttiin siirtämään ensimmäisenä vuonna ja saman tilanteen äärellä olimme jälleen alkuvuodesta.

Koronan vaikutuksista huolimatta uusien toimintamallien kehitystyö on edennyt suunnitellusti. Tästä  kuuluu kiitos aktiivisille kehittäjäkumppaneille Keskuskoululle ja Savilahden koululle Vaasassa ja Tuovilan koululle Mustasaaressa.

Alkanut hankevuosi on tutkimuspainotteinen: keväällä käynnistyy 1.-3. -luokkalaisten Oma juttu -ryhmämallin ja syksyllä Magis-pelin tutkimus. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimusten tavoitteena on selvittää Magis-pelin ja Oma juttu -ryhmätoiminnan vaikuttavuutta koululaisten hyvinvointiin, tunnetaitoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja koulukiusaamiseen. Toisena tavoitteena on selvittää lasten, vanhempien sekä opettajien ja muun kouluhenkilökunnan kokemuksia pelin ja ryhmätoiminnan vaikutuksista lasten hyvinvointiin.

Kevään Oma juttu -tutkimukseen tarvitaan vaasalaisista alakouluista luokka-asteilta 1-3 noin 40 oppilasta, joilla on hyvinvoinnin haasteita. Mukaan ovat jo lähteneet Keskuskoulu, Savilahden koulu, Huutoniemen koulu ja Vanhan Vaasan koulu.  Muutamia kouluja tarvitaan vielä lisää, rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

Uusi vuosi, uudet päivitykset

Magis-peliin 4.-6. -luokkalaisille on tehty parannuksia ja helpotuksia oppilailta ja opettajilta saatujen pelikokemusten ja palautteiden perusteella. Lue lisää parannustöistä pelisuunnittelija Jani Elojoen kehitystiivistelmästä. Haasteelliseksi osoittautunutta pelin kolmatta lukua on helpotettu samoin kuin tietokoneella pelaamista. On hyvä huomioida, että peli toimii parhaiten puhelimella tai tabletilla pelattaessa.

”Osa Keijun arvoituksista oli vaikeita 3-4 luokkalaisille. Nyt kun materiaali on tuttu, niin peluuttaisin vaikka jakson kuukaudessa ja tehtävät keskustellen siihen perään. Meillä pelijakso hajosi, koska oppilaita oli paljon poissa pelitunneilta ja pelin bugi aiheutti turhautumista. Tehtävät jäivät liian vähälle. Hyvä materiaali, tulen käyttämään jatkossakin, ehkä alkusyksystä.”

– Opettajan palaute –

Magiksen opettajan työkirja, oppilaan tehtävät ja Oma juttu -manuaali ovat saaneet sisältöpäivityksen ja uuden graafisen muodon. Oppaat ovat nyt täysin kaksikieliset, samoin kotisivut. Joulun alla kävin jakamassa uudistetut Magis- ja Oma juttu -työkirjat vaasalaisille alakouluille. Oppaat saivat hyvän vastaanoton ja aivan erityisen mukavaa oli tavata vihdoin kasvotusten rehtoreita ja opettajia. Voit tutustua uudistettuihin materiaaleihin: Oma juttu ja Magis.

Alkuvuodesta tapahtunutta

Tammikuussa järjestettyyn Oma juttu -ohjaajakoulutukseen osallistui opettajia ja oppilashuollon ammattilaisia Naantalista, Raisiosta, Oulusta, Hattulasta ja Vantaalta. Kaikkien osallistujien suunnitelmissa on ohjata ryhmä kevään aikana. Keskusteluissa nousi esiin se, että haasteellisesta tilanteesta huolimatta ja etenkin sen takia on erittäin tärkeää huolehtia lasten hyvinvoinnista. Oma juttu HOT Café ryhmänohjauksen tueksi järjestetään etänä maaliskuussa.

”Koulutuksen fiilis sellainen rento ja innosti osallistumaan (keskusteluja yms.).”

– Palaute osallistujalta –

Kauan odotetut kohtaamiset Educa-messuilla eivät ikävä kyllä toteutuneet messujen peruuntumisen takia. Onneksi käyttöönottokoulutukset ja yhteydenpito ovat mahdollisia valtakunnallisten webinaarien kautta. Tammikuun webinaareihin osallistui opettajia Kuusamosta, Lappeenrannasta, Sastamalasta, Vantaalta ja Vaasasta.

Vaasan ruotsinkielisissä kouluissa Magis on otettu mukaan koulujen hyvinvointisuunnitelmaan ja kevään aikana monessa koulussa viidennet tai kuudennet vuosiluokat pelaavat peliä. Odotamme innolla 200 oppilaan pelikokemuksia.  

Palautekysely yhteistyökumppaneille

Parhaillaan työstämme tuloksellisuusraporttia rahoittajallemme STEA:lle. Samalla on hyvä tilaisuus arvioida edellisen vuoden toimintaa, sen onnistumisia ja haasteita. 

Arviointiin kuuluu olennaisena osana yhteistyökumppaneiden antama palaute, joka on erittäin arvokasta. Mitä meidän tulisi huomioida nyt, kun hanke on päättymässä? Tärkeää on, että hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ylläpidetään, päivitetään ja ne ovat koulujen saatavilla myös jatkossa.

Voit antaa palautetta ja konkreettisia kehitysideoita vastaamalla palautekyselyyn. Vastaathan pe 18.2.2022 mennessä. Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin. Kiitos arvokkaasta palautteestasi!

Kevään kehitystyö

Oma juttu -ryhmämallia pilotointiin syksyllä Keskuskoulussa ja Savilahden koulussa. Pilotointien kautta saimme ymmärryksen siitä, mitkä harjoitukset ja tehtävät toimivat ja mitkä olivat lapsille liian vaikeita. Haasteena on ryhmämallin sovittaminen toimivaksi eri ikäisille lapsille.

Syksyn pilotointikokemusten perusteella Päivi ja Raimo Lappalainen Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta ovat päivittäneet ryhmämallia sopivilla harjoituksilla ja tarinoilla, joiden toimivuudesta saamme kokemuksia parhaillaan käynnissä olevasta pilotista Tuovilan koulussa Mustasaaressa.

Magis-peli 1.-3. -luokkalaisille on lähes valmis. Kevään aikana teemme peliin kieliversiot ja ääninauhoitukset ääninäyttelijät on jo valittu. Åbo Akademin Experience Lab testaa pelin käyttöönottoa luokissa.

Syksyn Magis-pelin tutkimukseen rekrytoidaan luokkia suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista. Ilmoittautumisia otetaan vastaan.

Kiusaamisen vastaiset menetelmät

Haimme 4.-6. -luokkalaisten Magis-peliä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin peruskoulussa käytettävien kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointiin. Arviointiin valittiin sekä jo pitkään käytössä olleita vakiintuneita menetelmiä että uudempia menetelmiä. Arvioinnilla tuotetaan tietoa menetelmien käytettävyydestä, juurrutettavuudesta sekä tuloksellisuudesta. Hakijoita oli yhteensä 27 ja valitettavasti Magis ei tällä kertaa tullut valituksi. Ilahduttavaa kuitenkin on, että kiusaamisen ehkäisemiseen on kehitetty useita menetelmiä.

Saimme arvokasta palautetta Karvilta. Menetelmä on melko uusi, se on ollut käytössä vasta vuodesta 2019 alkaen eikä sen käytöstä näin ollen ole vielä kertynyt pitkäaikaista näyttöä.Mahdollisesti haemme arviointia uudelleen seuraavassa haussa.

Hyvä olla -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on peruskoululaisten mielenterveyden vahvistaminen ja mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisy. Pitkän aikavälin tavoitteita ovat psykologisen joustavuuden lisääminen, yksinäisyyden, mielialaoireiden ja kiusaamisen väheneminen sekä omien arvojen mukaisen elämän eläminen epämukavista ajatuksista ja tunteista huolimatta.

Tulevia tapahtumia

  • Magis – Riimulehdon tarina -mobiilipelin tutkimus syksyllä 2022
  • Seuraava Oma juttu -ohjaajakoulutus syyskuussa 2022
  • Taika-Petterin koulukiertue viikolla 45
  • Uudet 1.-3. -luokkalaisten toimintamallit julkaistaan loppuvuodesta 2022.
  • Pelin julkaisutilaisuus marraskuussa, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Otathan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää toimintamalleista, tutkimuksista ja hankkeesta. Esittelyitä järjestetään toiveiden mukaan.

Yhteistyöterveisin,

Marjo Nordström

044 236 4983

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *